11
Natalya V. Starostina
Moscow State Institute of International Relations (University)
Olga S. Petrischeva
Moscow State Institute of International Relations (University)
The problem of developing competence in English academic writing at the master's level
Starostina N.V., Petrischeva O.S. The problem of developing competence in English academic writing at the master's level. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2024, vol. 30, No. 1, pp. 78-86. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-1-78-86
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-1-78-86
УДК: 811.11
EDN: IWIDLK
Publish date: 2024-03-07
Annotation: The article discusses the problems of teaching academic writing in a non-linguistic university and proposes possible ways of solving them. The research analysis on the topic is presented and the urgency of the topic in international academic interaction is highlighted. The results of the survey on the attitude of master’s students to the academic writing tasks are described. The methods of statistical analysis were used to explain and interpret the survey’s results. The survey has displayed a controversial attitude to the writing tasks. The authors stress that one of the reasons for the negative attitude to the writing tasks is that the writing competence is not developed enough as compared to reading, speaking, listening. The students are not aware of the interdependence of all competences and have low motivation for studying academic writing. The teacher’s task is to incorporate academic writing tasks in the course of studies, keeping to the principle of complex competence teaching. Academic writing tasks have to promote students’ autonomy and improve their professional skills. The survey concludes that there is a huge potential for the development of motivation and skills in academic writing.
Keywords: academic writing, higher education in Russia, Master’s programmes, study motivation, language competence, extralinguistic competence, general English course.
Literature list: Ageenko N.V., Menshenina S.G., Dobrova V.V., Labzina P.G. Prakticheskie aspekty formirovanija akademicheskoj gramotnosti v vuze [Practical aspects of academic literacy development in higher education institution]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2021, vol. 30, No. 7, pp. 117-127. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2021-30-7-117-127. (In Russ.) Alenkina T.B. Osobennosti razvitija anglojazychnogo akademicheskogo pis'ma v Rossii: zhanrovyj podhod [Academic writing and its development in Russia: genre approach]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2018, vol. 27, No. 5, pp. 110-113. (In Russ.) Bazanova E.M. Laboratorija nauchnoj kommunikacii: rossijskij opyt [Laboratory of scholarly communications: Russian perspective]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2015, No. 8-9, pp. 135-143. (In Russ.) Bazanova E.M., Korotkina I.B. Rossijskij konsorcium centrov pis'ma [Russian writing centers consortium]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2017, No. 4 (211), pp. 50-57. (In Russ.) Bogolepova S.V. Obuchenie akademicheskomu pis'mu na anglijskom jazyke: podhody i produkty [Teaching academic writing: process and product]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2016, No. 1 (197), pp. 87-94. (In Russ.) Burkova I.N. Magistrant 3++: portret i novye zaprosy [Master’s student 3++: portrait and new requests]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2022, vol. 31, No. 10, pp. 102-117. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2022-31-10-102-117. (In Russ.) Chuikova E.S. Akademicheskoe pis'mo: kakoe soderzhanie aktual'no dlja Rossii? [Academic writing: relevant content for Russia]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2016, No. 12 (207), pp. 59-67. (In Russ.) Dobrynina O.L. Problemy anglojazychnogo akademicheskogo pis'ma: leksicheskie oshibki, prichiny ih pojavlenija i strategii korrekcii [Problems of academic writing: lexical errors, their causes and correction strategies]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2018, vol. 27, No. 10, pp. 75-83. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2018-27-10-75-83. (In Russ.) Dugartsyrenova V.A. Trudnosti obuchenija inojazychnomu akademicheskomu pis'mu [Issues and challenges in teaching academic writing to non-native English speakers]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2016, No. 6 (202), pp. 106-112. (In Russ.) Federal'nye gosudarstvennye obrazovatel'nye standarty vysshego obrazovanija (FGOS VO 3++) po napravlenijam magistratury [Federal state educational standards of higher education for master’s programmes]. URL: http://fgosvo.ru (access date: 10.05.2023). Gez N.I. Vzaimootnoshenija mezhdu ustnoj i pis'mennoj formami kommunikacii: k voprosu o nekotoryh lingvisticheskih osobennostjah dialogicheskoj rechi [Interrelation between oral and written forms of communication: several linguistic particularities of the dialogue]. Inostrannye jazyki v shkole [Foreign languages at school], 2015, No. 8, pp. 58-65. (In Russ.) Glazova E.Yu., Shepeleva N.Yu. Sovremennye metody i tehnologii prepodavanija inostrannyh jazykov na nejazykovyh special'nostjah v Kostromskom gosudarstvennom universitete [Modern methods and technologies of teaching foreign languages in non-linguistic specialties at university]. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2023, vol. 29, No. 1, pp. 132-139. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-1-132-139. (In Russ.) Jastrebova E.B., Kravcova O.A. Ostrye voprosy jazykovogo obrazovanija v vuzah (razmyshlenija posle kruglogo stola) [Acute issues of linguistic education in institutions of higher education (thoughts after the panel discussion)]. Inostrannye jazyki v shkole [Foreign languages at school], 2016, No. 2, pp. 19-27. (In Russ.) Korotkina I.B. Akademicheskoe pis'mo: neobhodimost' mezhdisciplinarnyh issledovanij [Academic writing in Russia: the urge for interdisciplinary stu- dies]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2018, vol. 27, No. 10, pp. 64-74. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2018-27-10-64-74. (In Russ.) Korotkina I.B. Neprostaja istorija: nauchnoe pis'mo ot klassicheskoj ritoriki do ritoriki i kompozicii [The story of writing: from classical rhetoric to rhetoric and composition]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2021, vol. 30, No. 12, pp. 75-86. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2021-30-12-75-86. (In Russ.) Korjakovceva N.F., Gal'skova N.D., Gusejnova I.A. Sovremennoe lingvisticheskoe obrazovanie: perspektivy razvitija [Contemporary linguistic education: perspectives of development]. Moscow, MSLU Publ., 2018, 253 p. (In Russ.) Kryachkov D.A. Inostrannyj jazyk v magistrature nejazykovogo vuza v zerkale uchebnika [Master’s level course in foreign languages at non-linguiscics universities in the mirror of the textbook]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Obrazovanie i pedagogicheskie nauki [Vestnik of Moscow State Linguistic University. Education and teaching], 2016, № 16 (755), pp. 70-81. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/inostrannyy-yazyk-v-magistrature-neyazykovogo-vuza-v-zerkale-uchebnika (access date: 11.05.2023). (In Russ.) Makovich G.V. Razvitie kompetencij akademicheskogo pis'ma kak instrument realizacii gosudarstvennoj programmy po povysheniju konkurentosposobnosti nauki i obrazovanija [Development of the academic letters’ competencies as a tool for implementation of the state program for increasing the competitiveness of science and education]. Voprosy upravlenija [Management issues], 2018, No. 1 (50), pp. 12-18. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kompetentsiy-akademicheskogo-pisma-kak-instrument-realizatsii-gosudarstvennoy-programmy-po-povysheniyu (access date: 12.05.2023). (In Russ.) Ostrovskaja E.S., Vyshegorodceva O.V. Academic writing: koncepcija i praktika akademicheskogo pis'ma na anglijskom jazyke [Academic writing: the concept and practice of academic writing in English]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2013, No. 7, pp. 104-113. (In Russ.) Ostroglazova N.A. Konceptualizacija sociokul'turnoj identichnosti v global'nom analiticheskom mediadiskurse (na primere izdanija The Economist): dis. ... kand. filos. nauk [Conceptualizing socio-cultural identity in global media discourse (based on The Economist): PhD thesis]. Moscow, 2023, 235 p. (In Russ.) Ostroglazova N.A., Starostina N.V. Lekcija-prezentacija kak instrument vnedrenija innovacij v vuze [Presentations in lectures to prompt innovations in higher education]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2021, vol. 30, No. 6, pp. 97-107. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2021-30-6-97-107. (In Russ.) Shpit E.I., Kurovskiy V.N. Anglojazychnoe akademicheskoe pis'mo v strukture otechestvennogo vysshego obrazovanija [Academic Writing in English in the structure of higher education in Russia]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2020, vol. 29, No. 2, pp. 83-91. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-2-83-91. (In Russ.) Zashikhina I.M. Akademicheskoe pis'mo: disciplina ili discipliny? [Academic writing: a discipline or disciplines?]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2021, vol. 30, no. 2, pp. 134-143. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2021-30-2-134-143. (In Russ.)
Author's info: Natalya V. Starostina, Moscow State Institute of International Relations (University), Moscow, n.starostina@inno.mgimo.ru https://orcid.org/0000-0002-3481-6599
Co-author's info: Olga S. Petrischeva, Moscow State Institute of International Relations (University), Moscow, https://orcid.org/0009-0000-7909-5513