1
Lyudmila V. Bayborodova
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky
Principles of formation of spiritual and moral values in the process of studying academic subjects
Bayborodova L.V. Principles of formation of spiritual and moral values in the process of studying academic subjects. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2023, vol. 29, № 2, pp. 5-11. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-2-5-11
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-2-5-11
УДК: 372.8
Publish date: 2023-03-15
Annotation: The article substantiates the relevance of the formation of traditional Russian spiritual and moral values, which are listed in accordance with the Decree of the President of the Russian Federation, emphasizes the role of teachers, the possibilities of academic subjects in the formation of spiritual and moral values among schoolchildren, and identifies approaches that are important to consider when solving this problem. Based on the study of literature, current approaches and challenges of society, problems of education and training, as well as the results of research on the characteristics of modern children, their needs, the principles of the formation of traditional Russian spiritual and moral values are determined. A brief description of the following principles is given: spiritual and moral orientation of the study of an educational subject; purposefulness, consciousness and activity of the child's educational activity; individualization, level, variability of learning; rhizome-like learning and flexibility in the organization of educational activities of schoolchildren; cooperation and creative co-creation; problematic and debatable; emotional responsiveness and empathic interaction; visualization of learning. The conditions ensuring the effectiveness of the formation of traditional spiritual and moral values are determined: ensuring the integration of educational and extracurricular activities, additional education of schoolchildren, interdisciplinary connections in the process of mastering educational material on the subject; development of interaction between teachers and the child's family; the use of social resources in the organization of educational activities of children.
Keywords: traditional Russian spiritual and moral values, approaches, principles, educational subject, schoolchildren, pedagogical conditions.
Literature list: Bagdasarian V.E. Traditsionnye tsennosti: strategiia tsivilizovannogo vozrozhdeniia [Traditional values: the strategy of civilized revival]. Yaroslavl, SPK Publ., 2022, 256 p. (In Russ.) Baiborodova L.V., Rozhkov M.I. Vospitatel'naia deiatel'nost': uchebnik [Educational activity: textbook]. Moscow, Knorus Publ., 2023, 402 p. (In Russ.) Bezdukhov V.P. Vospitanie dobrodetelei molodogo pokoleniia kak faktor sokhraneniia traditsionnykh tsennostei [Nurturing the virtues of the younger generation as a factor in preserving traditional values]. Dukhovnaia bezopasnost' i traditsionalizm: izbr. materialy mezhdunar. nauch.-prosvet. konf. [Spiritual Security and Traditionalism: Selected materials of the International scientific-Enlightenment. conf.], ed. by A.G. Poliakov. Kirov, Vesi Publ., 2023, pp. 15-21. (In Russ.). Burlakova T.V. Individualizatsiia professional'noi podgotovki studentov v pedagogicheskom vuze: kontseptual'nye osnovy [Individualization of professional training of students at a pedagogical university: conceptual foundations]. Shuia, ShGPU Publ., 2008, 179 p. (In Russ.). Elkina I.M. O novykh didakticheskikh kontseptakh: rizomopodobnoe obuchenie [About new didactic concepts: rhizome-like learning]. Filosofskie nauki [Philosophical sciences], 2016, vol. 11, pp. 82-95. (In Russ.) Garifullin R.R. Osnovy postmodernistskoi pedagogiki: monografiia. [Fundamentals of postmodern pedagogy: monograph]. Kazan', Brig Publ., 2021, 127 p. (In Russ.). Grechushkina N.V. Pedagogika onlajn-kursov: rizomaticheskoe obuchenie [Pedagogy of online courses: rhizomatic training. Problems of modern education], 2020, vol. 4, pp. 161-171. (In Russ.) Kurnosova S.A. Tekhnologiia vospitaniia emotsional'noi otzyvchivosti u mladshikh shkol'nikov [Technology of education of emotional responsiveness in younger schoolchildren]. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniia [The world of science, culture and education], 2012, vol. 1 (32), pp. 194-196. (In Russ.) Lutovinov V.I. Patrioticheskoe vospitanie sovremennoi molodezhi [Patriotic education of modern youth]. Moscow, Rusains Publ., 2020, 342 p. (In Russ.). Makarova E.A., Pisarenko V.I. Vizualizatsiia kak odna iz strategii sozdaniia innovatsionnoi obrazovatel'noi sredy [Visualization as one of the strategies for creating an innovative educational environment]. Izvestiia Iuzhnogo federal'nogo universiteta. Ser.: Tekhnicheskie nauki [Proceedings of the Southern Federal University. Series. Technical sciences], 2011, vol. 12, pp. 260-264. (In Russ.). Ob utverzhdenii osnov gosudarstvennoi politiki po sokhraneniiu i ukrepleniiu traditsionnykh rossiiskikh dukhovno-nravstvennykh tsennostei: Ukaz Prezidenta RF ot 9 noiabria 2022 g. № 809 [On the approval of the foundations of state policy for the preservation and Strengthening of traditional Russian spiritual and moral values]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (access date: 01.04.2023). (In Russ.) Rozhkov M.I. Razvitie samoupravleniia v detskikh kollektivakh: ucheb.-metod. posobie [Development of self-government in children's collectives: studies.- method.stipend]. Moscow, Vlados Publ., 2002, 156 p. (In Russ.) Slastenin V.A., Isaev I.F., Shiianov E.N. Pedagogika: uchebnik dlia stud. uchrezhdenii vyssh. prof. obrazovaniia [Pedagogy: textbook for students. institutions of higher Prof.education], ed. by V.A. Slastenin. 10-e izd., pererab. Moscow, Akademiia Publ., 2011, 608 p. (In Russ.). Stepanov E.N., Luzina L.M. Pedagogu o sovremennykh podkhodakh i kontseptsiiakh vospitaniia [To the teacher about modern approaches and concepts of education]. Moscow, Sfera Publ., 2008, 220 p. (In Russ.). Tamarskaia N.V., Belova O.V. Roditeliam pokoleniia Z. Kak perestat' bespokoit'sia i pomoch' svoemu rebenku v epokhu stremitel'nykh peremen [Parents of generation Z. How to stop worrying and help your child in an era of rapid change]. Kaliningrad, Izd-vo BFU im. I. Kanta Publ., 2019, 109 p. (In Russ.). Tonkikh V.A. Dukhovno-nravstvennye traditsii russkogo naroda: stanovlenie i evoliutsiia [Spiritual and moral traditions of the Russian people: formation and evolution]. Dukhovnaia bezopasnost' i traditsionalizm izbrannye materialy mezhdunarodnoi nauchno-prosvetitel'skoi konferentsii [Spiritual security and traditionalism selected materials of the International scientific and educational conference], ed. by A.G. Poliakov. Kirov, Vesi Publ., 2023, pp. 164-169. (In Russ.) Ushinskii K.D. O nravstvennom elemente v russkom vospitanii. Izbrannye proizvedeniia [About the moral element in Russian education]. Moscow; Leningrad, APN RSFSR Publ., 1946, vol. 3, pp. 154. (In Russ.)
Author's info: Lyudmila V. Bayborodova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, Yaroslavl, Russia, lvbai@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-4440-5013