17
Olga Ni. Grabova
Kostroma State University
Olga D. Chugunova
Kostroma State University
Anton V. Grabov
Kostroma State University
Students' assessment of the results of social project activities as a factor of its quality and effectiveness
Grabova O.N., Chugunova O.D., Grabov A.V. Assessment by students at the University of achieving the goals of social project activity as a factor of its quality and effectiveness. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2023, vol. 29, No. 4, pp. 124-132. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-4-124-132
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-4-124-132
УДК: 378:316.6
EDN: PQLNMR
Publish date: 2023-12-15
Annotation: The relevance of the problem under study is confirmed by its practice-oriented nature, the need to use social technologies that are in demand in modern conditions in pedagogical practice and in the management of project activities. The research problem is assessing the quality of the results of social project activities as one of the stages of managing this type of activity in educational institutions. The purpose of the study is to develop and test methodological support for assessing the results of social project activities of students at the university. The research was based on experimental and sociological methods, as well as on the axiological approach of philosophy and pedagogy. It was carried out based on the results of a implemented grant from the Federal Agency for Youth Affairs. Contains a developed and tested technology for assessing a large-scale social grant project, which is quite universal and can be used and adapted to similar projects.
Keywords: innovative technologies in education, project activity, social projects, project evaluation, education quality assessment, education quality management, self-assessment, case solutions, grants in education.
Funding and acknowledgments: The authors of this study express sincere gratitude to all the organizers, teacher-mentors, professionals of Kostroma State University, the Marshall Military Academy of Radiation, Chemical and Biological Defense of the Soviet Union S.K. Tymoshenko, project partner organizations, as well as student co-organizers of Kostroma State University, thanks to whose efforts, creativity and unconventional approach, the district student forum “NO HORROR: Anti-terror” was successfully held, with the financial support of the Federal Agency for Youth Affairs (Rosmolodezh).
Literature list: Drobyshev V.V., Sergeeva V.S., Denisov A.P., Rassudova L.A. Osnovy dokazatel'noj psihologii i pedagogiki. Kolichestvennye i kachestvennye metody [Fundamentals of evidence-based psychology and pedagogy. Quantitative and qualitative methods]. Omsk, 2016, 192 p. (In Russ.) Gergert D.V., Artemyev D.G. Praktika vnedrenija proektno orientirovannogo obuchenija v vuze [The practice of implementing project-oriented learning in higher education]. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz [University management: practice and analysis], 2019, vol. 23 (4), pp. 116-131. (In Russ.) Golub G.B., Churakova O.V. Metod proektov kak tehnologija formirovanija kljuchevyh kompetentnostej uchashhihsja [The project method as a technology for the formation of key competencies of students]. Samara, Profi Publ., CPO Publ., 2003, 234 p. (In Russ.) Grabelnykh T.I., Sablina N.A., Zyryanov V.V. Ugrozy kak social'nyj fenomen v XXI veke [Threats as a social phenomenon in the XXI century]. Sociologicheskie issledovanija [Sociological research], 2023, vol. 3, pp. 154-156. (In Russ.) Grabov A.V. Teoreticheskie osnovy organizacii proektnoj dejatel'nosti studentov [Theoretical foundations of the organization of students' project activities]. Psihologo-pedagogicheskaja dejatel'nost': sfery sotrudnichestva i vzaimodejstvija: materialy VII mezhreg. zaochnoj nauchn.-prakt. internet-konferencii s mezhdunar. uchastiem [Psychological and pedagogical activity: spheres of cooperation and interaction: materials of the VII interreg. correspondence scientific- practice. Internet conferences with international conferences. Participation]. Kostroma, KSU Publ., 2021, pp. 13-16. (In Russ.) Karpova A.Yu. Ul'trapravaja radikalizacija: metodika avtomatizirovannogo vyjavlenija ugroz metodami WEB MINING [Ultra-right radicalization: a technique for automated threat detection using WEB MINING methods], A.Yu. Karpova, A.O. Savelyev, A.D. Vilnin et al. Vestnik Rossijskogo fonda fundamental'nyh issledovanij. Gumanitarnye i obshhestvennye nauki [Bulletin of the Russian Foundation for Fundamental Research. Humanities and social sciences], 2020, vol. 5 (102), pp. 30-43. (In Russ.) Khokhlova L.V. Ocenka znanij studentov vuza v kontekste kriticheskogo myshlenija [Assessment of university students' knowledge in the context of critical thinking]. Filosofija obrazovanija [Philosophy of Education], 2022, vol. 22, No. 2, pp. 35-52. (In Russ.) Koryagina I.I., Zhukolina M.V. Ocenka kachestva realizacii obrazovatel'noj dejatel'nosti kak voploshhenie postulatov filosofii kachestva [Assessment of the quality of educational activity implementation as the embodiment of the postulates of the philosophy of quality]. Znanie. Ponimanie. Umenie [Knowledge. Understanding. Ability], 2017, vol. 4, pp. 45-57. (In Russ.) Merkulova O.P. Problemy ocenivanija uchebnogo processa studentami [Problems of evaluating the educational process by students]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2012, vol. 2, pp. 18-24. (In Russ.) Mierin L.A., Khoreva L.V. Bazovye polozhenija organizacii proektnoj dejatel'nosti obuchajushhihsja v vuze [Basic provisions of the organization of project activities of students at the university]. Sbornik trudov III Nac. nauch.-metod. konf. s mezhdunar. uchastiem [Proceedings of the III National Scientific and methodological conference with international participation]. St. Petersburg, St. Petersburg State University. econ. un-t Publ., 2019, pp. 91-98. (In Russ.) Proektnoe obuchenie. Praktiki vnedrenija v universitetah [Project-based training. Implementation practices at universities], ed. by L.A. Evstratova, N.V. Isaeva, O.V. Leshukova. Moscow, Skolkovo Publ., 2018, 152 p. (In Russ.) Prokhorova M.P., Shkunova A.A., Sebina E.V. Potencial obrazovatel'nyh sobytij pri podgotovke obuchajushhihsja k upravlencheskoj dejatel'nosti [The potential of educational events in preparing students for managerial activity]. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija [Problems of modern pedagogical education], 2020, vol. 67-1, pp. 192-197. (In Russ.) Razinkina E.M., Pankova L.V., Zima E.A. Skvoznaja sistema vovlechenija studentov v proektnuju dejatel'nost' kak instrument obespechenija kachestva obrazovanija [End-to-end system of student involvement in project activities as a tool to ensure the quality of education]. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz [University management: practice and analysis], 2023, vol. 27 (1), pp. 42-49. (In Russ.) Reshetka V.V. Proektnyj metod obuchenija kak sredstvo realizacii praktiko-orientirovannoj tehnologii [Project-based learning method as a means of implementing practice-oriented technology]. Professional'noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom [Vocational education in Russia and abroad], 2019, vol. 2 (10), pp. 83-86. (In Russ.) Sovremennyj filosofskij slovar': Ocenka (Plotnikov V.I.) [A modern philosophical dictionary: Assessment (Plotnikov V.I.)]. Moscow, Panprit Publ., 1998. URL: https://encyclopedia_philosophy.academic.ru/274/ (access date: 29.07.2023). (In Russ.) Sutuzhko V.V. Problema ocenki v filosofii i nauke XX veka [The problem of evaluation in philosophy and science of the twentieth century]. Izvestija Saratovskogo universiteta. Novaja serija. Ser.: Filosofija. Psihologija. Pedagogika [Proceedings of the Saratov University. A new series. Ser.: Philosophy. Psychology. Pedagogy], 2010, vol. 10, No. 4, pp. 47-53. (In Russ.) Shesterov M.A., Kuklin I.E. Organizacionnaja model' proektnogo obuchenija v bakalavriate [Organizational model of project-based undergraduate education]. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz [University management: practice and analysis], 2023, vol. 27 (1), pp. 50-57. (In Russ.) Shumkova N.V., Dadaeva T.M. Faktory vovlechennosti studentov v destruktivnye praktiki v real'nom i cifrovom prostranstve [Factors of student involvement in destructive practices in real and digital space]. Sociologicheskie issledovanija [Sociological research], 2023, vol. 2, pp. 137-142. (In Russ.)
Author's info: Olga Ni. Grabova, Doctor of Economics, Kostroma State University, Kostroma, Russia, graon07@mail.ru, http://orcid.org/0000-0003-3542-1764
Co-author's info: Olga D. Chugunova, Candidate of Pedagogical Sciences, Kostroma State University, Kostroma, Russia, od_chugunova@ksu.edu.ru, https://orcid.org/0009-0009-0467-1454
Co-author's info: Anton V. Grabov, Kostroma State University, Kostroma, Russia, antongrabov@mail.ru