11
Elena I. Barabanova
Semyonov-Tyan-Shansky Lipetsk State Pedagogic University
Personal-oriented approach as basis in learning oral and written speech while teaching foreign languages
Barabanova E.I. Personal-oriented approach as basis in learning oral and written speech while teaching foreign languages. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2023, vol. 29, № 1, pp. 79-84. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-1-79-84
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-1-79-84
УДК: 811.1
Publish date: 2023-02-02
Annotation: The article discusses the features of using personal-oriented approach as methodological basis of organisation of process of learning foreign languages. The author compares different points of view and suggests methodological assumptions about the reorganisation of the traditional approach to the practice of learning how to work out the skills of interpersonal communication. The author notes that personal-oriented approach means interaction of all members of learning process which helps to exchange authentic information in a foreign language. The author gives methodological grounds developing skills of informational exchange in a foreign language and possessing experience of communication in oral and written forms. The article analyses principles of learning a foreign language via stimulation of students’ cognitive activity which results in the development of social processes in the society. The article notes that the success in learning oral and written speech in methodic of teaching foreign languages depends on students’ individual-aged peculiarities, on linguistic and discursive characteristics of texts and on students’ motivation and conditions of study. The author concludes that systematic control of formed skills is the main condition of successful learning of oral and written speech.
Keywords: personal-oriented approach, interaction, pedagogic thinking, speech activity, communicative competence, self-consciousness, reproduction, self-control
Literature list: Bim I.L. Lichnostno-orientirovannyj podhod - osnovnaja strategija obnovlenija shkoly [Personal – oriented approach – the main strategy of school renewal]. Inostrannye jazyki v shkole [Foreign languages at school], 2002, vol. 2, p. 11. (In Russ.) Bredihina I.A. Metodika prepodavanija inostrannyh jazykov: Obuchenie osnovnym vidam rechevoj dejatel'nosti: ucheb. posobie [Methodology of teaching foreign languages]. Ekaterinburg, Izd-vo Ural. un-ta, 2018, 104 p. (In Russ.) Gal'skova N.D. Sovremennaja metodika obuchenija inostrannym jazykam: Posobie dlja uchitelja. 2-e izd., pererab. i dop [Modern methodology of teaching foreign languages]. Moscow, ARKTI Publ., 2003, 192 p. (In Russ.) Gal'skova N.D., Gez N.I. Teorija obuchenija inostrannym jazykam: lingvodidaktika i metodika: ucheb. posobie [Theory of teaching foreign languages]. Moscow, Akademija Publ., 2009, 336 p. (In Russ.) Lavrent'eva N.G., Orlova E.V. Formirovanie navyka prosodicheskogo oformleniya spontannoj angloyazychnoj rechi u studentov neyazykovyh vuzov [Formation of skills of prosodic registration of spontaneous English-speaking speech among students of non-linguistic universities]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psihologiya. Sociokinetika [Bulletin of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2021, vol. 3, pp. 167-172. (In Russ.) Leont'ev A.A. Psihologo-pedagogicheskie osnovy obnovlenija metodiki prepodavanija inostrannyh jazykov [Psychological-pedagogical basis of methodological update of teaching foreign languages]. Moscow, 1998, 24 p. (In Russ.) Passov E.I. Programma-koncepcija inojazychnogo obrazovanija. Koncepcija razvitija individual'nosti v dialoge kul'tur 5-11 klassy [Program-conception of foreign education]. Moscow, Prosveshhenie Publ., 2000, 173 p. (In Russ.) Rogova G.V., Vereshhagina I.N. Metodika obuchenija nemeckomu jazyku na nachal'nom jetape v srednej shkole [Methodology of teaching German language at primary school]. Moscow, Prosveshhenie Publ., 2000, 232 p. (In Russ.) Soloncova L.P. Sovremennaja metodika obuchenija inostrannym jazykam [Modern methodology of teaching foreign languages]. Almaty, Jevero Publ., 2015, 373 p. (In Russ.) Sysoev P.V. Metodika obuchenija inostrannomu jazyku s ispol'zovaniem novyh informacionnyh Internet-tehnologij: uchebno-metodicheskoe posobie dlja uchitelej, aspirantov i studentov [Methodology of teaching foreign languages using Internet technology]. Rostov-na-Donu, Glossa Press Publ., 2010, 182 p. (In Russ.) Shamov A.N. Teorija metodiki obuchenija inostrannym jazykam: kratkij slovar' metodicheskih terminov [Methodological theory of teaching foreign languages-brief dictionary of methodological terms]. N. Novgorod, Nizhegorodskij institut razvitija obrazovanija Publ., 2016, 59 p. (In Russ.) Shherba L.V. Prepodavanie jazykov v shkole: Obshhie voprosy metodiki: ucheb. posobie dlja stud. filol. fak. 3-e izd., ispr. i dop. [Teaching foreign languages at school-general questions of methodology]. Moscow, Akademija Publ., 2003, 160 p. (In Russ.)
Author's info: Elena I. Barabanova, Candidate of Pedagogic Sciences, Assistant Professor, Semyonov-Tyan-Shansky Lipetsk State Pedagogic University, Lipetsk, Russia, elena_barabanova@bk.ru, https://orcid.org/0000-0003-2445-742X