17
Ol'ga V. Selezneva
Khrulyov Military Academy of logistics
Search for ways to realise the pedagogic potential of the military ecology course
Selezneva O.V. Search for ways to realise the pedagogic potential of the military ecology course. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2021, vol. 27, No 4, pp. 116–127. (In Russ.) https://doi.org/10.34216 2073-1426-2021-27-4-116-127
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-4-116-127
УДК: 355.1:502
Publish date: 2021-11-02
Annotation: Topicality of this work is related to the need to improve the methodology of environmental training of military personnel. The contradiction between the goals and objectives, proclaimed in the system of ecological training and uppbringing in the armed forces of the Russian Federation, and low level of ecological culture and incompetence in issues of ecological safety actually demonstrated by servicemen, is evident. The aim of the article is to develop a model for realising the pedagogic potential of the military ecology course to achieve the goals of environmental training of servicemen. The ones chosen as leading methodological guidelines, include value-minded ones as well as culturological ones in the issues of military ecology course content selection, system-activity and integrative approaches at organisation of teaching and cognitive activity when forming ecological component of military-oriented professional competences; principles of educational environment creation for formation of ecological worldview of the specialist's personality (Aleksandr Ivashchenko, Viktor Panov, Aleksandr Gagarin et al.); integration of professional and environmental education (Aleksandr Gagarin, Yelena Cherdymova et al.) in the context of embedding new knowledge into the existing structure of “cognitive niches” (Helena Knyazeva). What is proposed as the results of the study include the justification of the model of developing a system of training tasks on the example of forming the ecological component of military professional competences. Examples of interconnection of content-activity components at different stages of realisation of pedagogic potential of military ecology course are given; as well as results of pedagogic experiment; methodical recommendations are offered; research prospects are defined. The article is of interest for teachers of military ecology, for pedagogic community of institutions of higher military education, as well as for graduate and post-graduate students developing the issues of their own courses in professional education.
Keywords: ecology teaching methodology, higher military education institution, ecological training of military personnel, ecologisation of professional education
Literature list: Bessonova A.V. Obrazovatel'naya sreda kak pedagogicheskoe uslovie razvitiya professional'nogo samoopredeleniya kursantov voennyh vuzov [Educational environment as a pedagogical condition for the development of professional self-determination of cadets of military universities]. Uchenye zapiski Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i social'nye nauki [Scientific notes of Orenburg State University. Series: Humanities and Social Sciences], 2019, vol. 2 (83). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnaya-sreda-kak-pedagogicheskoe-uslovie-razvitiya-professionalnogo-samoopredeleniya-kursantov-voennyh-vuzov (access date: 10.10.2021). Grachev I.I., Ponomareva O.N., Evdokimov O.V. Razrabotka uchebnyh materialov vysshej voennoj shkoly v sootvetstvii s pasportom kompetencii [Development of educational materials of the higher military school in accordance with the passport of competence]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], 2015, vol. 1/1. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19233 (access date: 23.09.2021). (In Russ.) Demchuk A.A., Novikova S.S., Ryzhkova E.N. Informacionno-obrazovatel'naya sreda voennogo vuza kak uslovie povysheniya kachestva obucheniya i formirovaniya kompetencij [Information and educational environment of a military university as a condition for improving the quality of training and the formation of competencies]. Journal of Scientific Research Publications [Journal of Scientific Research Publications], 2018, vol. 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-obrazovatelnaya-sreda-voennogo-vuza-kak-uslovie-povysheniya-kachestva-obucheniya-i-formirovaniya-kompetentsiy (access date: 10.10.2021). (In Russ.) Zagorulya G.B. Pedagogicheskij potencial vuza: sushchnost' i soderzhanie [Pedagogical potential of the university: essence and content]. Vestnik CHelyabinskogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the Chelyabinsk Pedagogical University], 2015, vol. 6, рp. 56–62. (In Russ.) Kirillova T.V., Mishchuk A.M. Pedagogicheskij potencial disciplin kursa «ognevoj podgotovki» dlya povysheniya effektivnosti obucheniya kursantov navykam strel'by iz tabel'nogo oruzhiya [Pedagogical potential of the disciplines of the course ‟fire training” to improve the effectiveness of training cadets in shooting skills from service weapons]. Vestnik Kubanskogo instituta [Bulletin of the Kuban Institute], 2017, vol. 4 (33), рp. 174–183. (In Russ.) Knyazeva E.N. Perspektivy ekologicheskogo evolyucionizma [Prospects of ecological evolutionism]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta im. M.A. SHolohova. Ser.: Social'no-ekonomicheskie tekhnologii [Bulletin of the M.A. Sholokhov Moscow State University for the Humanities. Ser.: Socio-economic technologies], 2013, vol. 1, рp. 13–25. (In Russ.) Korotaev A.S. Specifika obrazovatel'noj sredy sovremennogo voennogo vuza [The specifics of the educational environment of a modern military university]. YAroslavskij pedagogicheskij vestnik [Yaroslavl Pedagogical Bulletin], 2019, vol. 4, URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39289499 (access date: 10.10.2021). (In Russ.) Kuzyaev I.Z., Pastukhova L.A. Rol' pravovyh disciplin v formirovanii kompetentnosti ekologicheskoj bezopasnosti kursantov fakul'teta tyla [The role of legal disciplines in the formation of environmental safety competence of cadets of the Faculty of Home Front]. Ekologicheskie chteniya – 2021, 4-5 iyunya 2021 goda: materialy XII Nacional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii (s mezhdunarodnym uchastiem), 4-5 iyunya 2021 g. [Ecological Readings - 2021, June 4-5, 2021: proceedings of the XII National Scientific and Practical Conference (with international participation), June 4-5, 2021], Omsk State Agrarian University. Omsk, 2021, рp. 364–368. (In Russ.) Mitrakhovich V.A. Pedagogicheskij potencial voinskogo sociuma kak mekhanizm ego pedagogicheskogo vliyaniya na professionalizm voennosluzhashchih kontraktnoj sluzhby [Pedagogical potential of military society as a mechanism of its pedagogical influence on the professionalism of contract service servicemen]. Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Izvestiya Voronezh State Pedagogical University], 2014, vol. 4 (89), рp. 92–96. (In Russ.) Novikova S.S. Pedagogicheskaya model' informacionnoj obrazovatel'noj sredy voennogo vuza kak faktor povysheniya kachestva obucheniya kursantov [Pedagogical model of the information educational environment of a military university as a factor in improving the quality of training of cadets]. Vestnik YUzhno-ural'skogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the South Ural State Humanitarian Pedagogical University], 2011, vol. 9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-model-informatsionnoy-obrazovatelnoy-sredy-voennogo-vuza-kak-faktor-povysheniya-kachestva-obucheniya-kursantov (access date: 10.10.2021). (In Russ.) Prosvetova T.S. Socializaciya slushatelej (kursantov) v usloviyah social'novospitatel'noj sredy voennogo vuza [Socialization of students (cadets) in the conditions of the socio-educational environment of a military university]. Simvol nauki [Symbol of Science], 2015, vol. 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsializatsiya-slushateley-kursantov-v-usloviyah-sotsialnovospitatelnoy-sredy-voennogo-vuza (access date: 10.10.2021). (In Russ.) Sikorskaya G.P. Osnovnye metodologicheskie podhody k soderzhaniyu ekologicheskogo obrazovaniya [Basic methodological approaches to the content of environmental education ]. Obrazovanie i nauka [Education and Science], 2009, vol. 9 (66), рp. 11–22. (In Russ.) Selezneva O.V. Soderzhanie kursa ekologii dlya obucheniya specialistov avtotekhnicheskogo obespecheniya vojsk [The content of the ecology course for training specialists in automotive support of troops]. Nauka o cheloveke: gumanitarnye issledovaniya [The science of man: humanitarian research], 2018, vol. 2 (32), рp. 134–142. (In Russ.). Selezneva О.V. Ekologicheskaya kompetentnost' v modeli vypusknika voennogo vuza [Environmental competence of a military university graduate]. Mir obrazovaniya – Obrazovaniye v mire [World of education – education in the world], 2018, vol. 1 (69), рp. 81–89. (In Russ.) Selezneva О.V. Urovni razvitiya kul'tury ekologo-orientirovannogo professional'nogo myshleniya kursantov [Levels of development of the culture of eco-oriented professional thinking of cadets]. Ekopsihologicheskie issledovaniya-6: ekologiya detstva i psihologiya ustojchivogo razvitiya: sbornik nauchnyh statej [Ecopsychological research-6: ecology of childhood and psychology of sustainable development: collection of scientific articles], ed. by V.I. Panov. Moscow, Kursk, 2020, рp. 396–400. (In Russ.) Solovey D.V., Spirina V.I. Osobennosti obrazovatel'noj sredy voennogo vuza [Features of the educational environment of a military university]. Vestnik Armavirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the Armavir State Pedagogical University], 2019, vol. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-obrazovatelnoy-sredy-voennogo-vuza (access date: 10.10.2021). (In Russ.) Rogovaya O.G. Ekologicheskaya deyatel'nost' kak sfera proyavleniya ekologicheskoj kompetentnosti [Ecological activity as a sphere of manifestation of ecological competence]. Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena. Ser. Pedagogika. Psihologiya [Proceedings of the A.I. Herzen Russian State Pedagogical University. The series ‟Pedagogy. Psychology”], 2008, vol. 57, рp. 36–44. (In Russ.) Rosenberg G.S., Khasaev G.R., Gelashvili D.B., Saksonov S.V., Shlyakhtin G.V. Dve aksiomy vyzhivaniya v sovremennom mire: ustojchivoe razvitie i ekologicheskoe obrazovanie [Two axioms of survival in the modern world: sustainable development and environmental education]. Samarskaya Luka: problemy regional'noj i global'noj ekologii [Samara Luka: problems of regional and global ecology], 2017, vol. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dve-aksiomy-vyzhivaniya-v-sovremennom-mire-ustoychivoe-razvitie-i-ekologicheskoe-obrazovanie (access date: 11.10.2021). (In Russ.) Yunak A.I., Tertyshnikov A.V., Gutenev V.V., Kurbatova A.S., Makeev V.N. Razrabotka i upravlenie kachestvom sistemy ekologicheskogo obrazovaniya v VS RF [Development and quality management of the environmental education system in the Armed Forces of the Russian Federation]. YUg Rossii: ekologiya, razvitie [South of Russia: ecology, development], 2007, vol. 3, pp. 122–123. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=12908860 (access date: 22.09.2021). (In Russ.)
Author's info: Ol'ga V. Selezneva, Candidate of Pedagogic Sciences, General of the Army Khrulyov Military Academy of logistics, Omsk, Russia, olsel55@ya.ru, https://orcid.org/0000-0003-3973-4418