9
Ivanova Natalia Mikhailovna
Kostroma State University
Tselikova Natalia Anatolyevna
Child Development Center – Kindergarten No. 67
Organizational and pedagogical conditions for the development of technical creativity of older preschool children
Ivanova N. M., Tselikova N. A. Organizational and pedagogical conditions for the development of technical creativity of older preschool children. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2023, vol. 29, No. 4, pp. 73-78. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-4-73-78
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-4-73-78
УДК: 373.2
EDN: DNQDQB
Publish date: 2023-12-01
Annotation: The article reveals the issues of updating the educational activities of preschool teachers, taking into account the technical content. The urgency of the problem of the development of children's technical creativity is indicated; the concept of "children's technical creativity" is characterized. The theoretical substantiation of the organizational and pedagogical conditions ensuring the effective development of children's technical creativity in the conditions of a preschool educational organization is presented. The content and results of experimental work on the implementation of organizational and pedagogical conditions for the development of children's technical creativity are described.
Keywords: senior preschool children, children's technical creativity, organizational and pedagogical conditions, teacher readiness, subject-based game technology environment, engineering book, technical projects.
Literature list: Volosovets T.V., Karpova Yu.V., Timofeeva T.V. Parcial'naya obrazovatel'naya programma doshkol'nogo obrazovaniya «Ot Fryobelya do robota: rastim budushchih inzhenerov»: uchebnoe posobie [Partial educational program for preschool education “From Froebel to Robot: raising future engineers”: textbook]. Samara: Vector, 2018. 79 p. (In Russ.) Kazunina I.I., Kazunina V.S. Zachem sovremennomu detskomu sadu tekhnosreda? Tekhnosreda v cifrovom prostranstve detstva: sbornik materialov po razvitiyu tekhnicheskogo tvorchestva detej doshkol'nogo vozrasta / avt.-sost. I. I. Kazunina, Y. V. Karpova, E. Y. Ponomareva [Why does a modern kindergarten need a tech environment? Technoenvironment in the digital space of childhood: a collection of materials on the development of technical creativity in preschool children / author. I. I. Kazunina, Yu. V. Karpova, E. Yu. Ponomareva]. Samara: Vector, 2020. pp. 19 – 25. (In Russ.) Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 17 oktyabrya 2013 g. № 1155 «Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta doshkol'nogo obrazovaniya» (s izmeneniyami i dopolneniyami ot 08 noyabrya 2022 goda) [Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation dated October 17, 2013 No. 1155 “On approval of the federal state educational standard for preschool education” (with amendments and additions dated November 8, 2022)] URL: https://shkolastarotimoshkinskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru /netcat_files/userfiles/DetSad/FGOS_DO_v_deystvuyuschey_redaktsii_s_17.02.2023.pdf (In Russ.) Prikaz Ministerstva prosveshcheniya RF ot 25 noyabrya 2022 g. № 1028 «Ob utverzhdenii federal'noj obrazovatel'noj programmy doshkol'nogo obrazovaniya» [Order of the Ministry of Education of the Russian Federation of November 25, 2022 No. 1028 “On approval of the federal educational program for preschool education”] URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/?ysclid=lq4xxt3eyh353601761 (In Russ.)
Author's info: Ivanova Natalia Mikhailovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Kostroma State University, Kostroma, Russia, ivanova-n-m-2012@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-7923-2661
Co-author's info: Tselikova Natalia Anatolyevna, Child Development Center – Kindergarten No. 67, Kostroma, Russia, natselikova@gmail.com, https://orcid.org/0009-0005-7073-4688