10
Nina I. Demidova
Ryazan State University named after S.A. Yesenin
Elena S. Bogdanova
Ryazan State University named after S.A. Yesenin
Formation of schoolchildren's ideas about the Russian speech ideal based on literary texts
Demidova N.I., Bogdanova E.S. Formation of schoolchildren's ideas about the Russian speech ideal based on literary texts. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2023, vol. 29, № 4, pp. 79-85. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-4-79-85
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-4-79-85
УДК: 373.5.016:811.161.1
EDN: CUTRUP
Publish date: 2023-08-14
Annotation: The authors substantiate the importance of working in Russian language and literature lessons on the Russian speech (rhetorical) ideal, which is ontologically connected with national culture, the history of the people and Orthodoxy. Key idea of the text: at all stages of schooling, work on the Russian speech ideal is an important part of the educational process, and the concept of “speech ideal” in the scientific paradigm is considered as a methodological category. The goals and content of work on the speech ideal are given: in elementary school - the formation of the child’s initial ideas about the Russian speech ideal, in primary school - the acceptance of the Russian speech ideal as a personal guideline, and in secondary school - awareness of the national and cultural specifics of the speech ideal. Analysis of scientific and practical pedagogical experience, ethical and philological analysis of children's literature texts allowed the authors to substantiate the potential of literary texts in introducing schoolchildren to the Russian speech ideal. The principle of orientation towards the speech ideal is defined as the basis for teaching dialogue; its implementation is possible through the use of fragments of literary texts that describe standard and destructive speech behavior (fragments of the works of A.S. Pushkin, A.P. Chekhov, F.M. Dostoevsky). During the analysis of texts, students should be drawn to the rules of harmonizing communication, respect for the interlocutor, to the task of speech self-education, and taught to respond ethically to the speech behavior of others; introduce the concept of speech ideal, types of speech culture and criteria for its assessment, demonstrate the connection of speech ideal with culture, Orthodox tradition, and the history of the country.
Keywords: Russian speech ideal, rules of harmonizing communication, the principle of focusing on the speech ideal, methods of teaching the native language (Russian), literary text as didactic material, adopting the Russian speech ideal as a personal guideline.
Literature list: Bahtin M.M. Problemy poehtiki Dostoevskogo [Problems of Dostoevsky's poetics], 2-e izd., pererab. i dop. Moscow, 1963, 363 p. (In Russ.) Danilova L.N. Psikhologo-pedagogicheskij portret pokoleniya al'fa [Psychological and pedagogical profile of the alpha generation]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Pedagogika. Psikhologiya. Sociokinetika [Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2022, vol. 28, No. 4, pp. 5-12. (In Russ.) Issers O.S. Predstavleniya o rechevom ideale, rechevykh prilichiyakh i yazykovom vkuse (po dannym pilotnogo sociolingvisticheskogo ehksperimenta) [Representations of speech ideal, speech decency and language taste (on the material of the pilot sociolinguistic experiment)]. Kommunikativnye issledovaniya [Communication Studies], 2018, vol. 4 (18), pp. 95-111. (In Russ.) Kulaeva G.M. Teoriya i praktika formirovaniya yazykovogo esteticheskogo ideala v srednej shkole: mоnografiya [Theory and practice of the formation of the language of the aesthetic ideal in secondary school: monograph]. Orenburg, 2020, 221 p. (In Russ.) Mikhal'skaya A.K. Osnovy ritoriki: Mysl' i slovo: ucheb. posobie dlya uchashchikhsya 10-11 kl. obshcheobrazovat. uchrezhdenij [Fundamentals of Rhetoric: Thought and Word: Textbook for students in grades 10-11 of general education institutions]. Moscow, 1996, 449 p. (In Russ.) Pestereva E.D. Kategoriya ritoricheskogo ideala v istoricheskom aspekte [The category of the rhetorical ideal in the historical aspect]. Ekaterinburg, 2007, 70 p. URL: http://www.ekat-pestereva.ru/files/science/ritorika-nauka.pdf (access date: 12.05.2023). (In Russ.) Rozhkov M.I., Ivanova I.V. Kollektiv i mezhlichnostnye otnosheniya sovremennykh detej [Collective and interpersonal relations of modern children]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. Sociokinetika [Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2022, vol. 28, No. 2, pp. 5-11. (In Russ.) Sirotinina O.B. Tipy rechevoj kul'tury [Types of speech culture]. Ehffektivnoe rechevoe obshchenie (bazovye kompetencii): slovar'-spravochnik [Effective speech communication (basic competencies): dictionary-reference], M-vo obrazovaniya i nauki Rossijskoj Federacii, FGAOU VPO “Sibirskij federal'nyj un-tˮ. Krasnoyarsk, 2012, 881 p. (In Russ.) Skovorodnikov A.P. O soderzhanii ponyatiya «nacional'nyj ritoricheskij ideal» primenitel'no k sovremennoj rossijskoj dejstvitel'nosti [On the content of the concept of “national rhetorical idealˮ in relation to modern Russian reality]. Teoreticheskie i prikladnye aspekty rechevogo obshcheniya: nauchno-metodicheskij byulleten' [Theoretical and applied aspects of speech communication: Scientific and methodological bulletin]. Krasnoyarsk-Achinsk, 1997, vol. 5, pp. 27-37. (In Russ.) Tikhonova T.E. Formirovanie kommunikativnoj kul'tury mladshikh shkol'nikov v usloviyakh poliyazykovogo obrazovaniya: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk [Formation of the communicative culture of younger schoolchildren in the conditions of multilingual education: abstract of the dissertation of the Candidate of Pedagogical sciences]. Sochi, 2011, 22 p. (In Russ.) Zinov'eva T.I. Metodicheskaya sistema razvitiya rechevoj deyatel'nosti na osnove principa orientacii na ritoricheskij ideal [Methodical system for the development of speech activity based on the principle of orientation to the rhetorical ideal]. Nachal'naya shkola [Elementary School], 2020, vol. 9, pp. 27-30. (In Russ.) Zinov'eva T.I. Nauchnoe nasledie M.R. L'vova kak istochnik ehvolyucii metodiki razvitiya rechi [Scientific heritage of M.R. Lviv as a source of evolution of the methodology of speech development]. Shkola budushchego [School of the Future], 2022, vol. 1, pp. 26-41. (In Russ.)
Author's info: Nina I. Demidova, doctor of pedagogic sciences, professor, Ryazan State University named after S.A. Yesenin, Ryazan, Russia, whitepost09@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-2064-0705
Co-author's info: Elena S. Bogdanova, doctor of pedagogic sciences, professor, Ryazan State University named after S.A. Yesenin, Ryazan, Russia, helensim@mail.ru, https://orcid.org/ 0000-0002-9426-3447