18
Elena V. Osipova
Irkutsk State University
Elena Yu. Borisenko
Irkutsk State University
Irina A. Kirilova
Irkutsk State University
The influence of psychophysiological characteristics of students on the learning process in a distance format (based on student self-observation)
Osipova E.V., Borisenko E.Yu., Kirilova I.A. The influence of psychophysiological characteristics of students on the learning process in a distance format (based on student self-observation). Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2023, vol. 29, No. 3, pp. 141-148. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-1-141-148
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-3-141-148
УДК: 159.9:378
Publish date: 2023-08-21
Annotation: The problem of distance learning (DL) has become highly relevant since the pandemic period of coronavirus infection, when all higher educational institutions switched to this type of learning. The introduction of this technology entailed changes in the organization of the learning process, the development of methodological materials by the teacher, which the student can use both in full-time and distance format. The article presents an example of organization of independent research work of bachelors, studying in the field of training 44.03.05 ‟Pedagogical education (with two profiles)” on the assessment of adaptation reserves of the body depending on the relationship to distance learning of 1st year students, studying from March to June 2020. The example of the organization of independent work presented in this article can be described as a student project, allowing to solve the problems of expanding and consolidating knowledge, and developing skills of self-organization, development of skills of independent theoretical, practical and educational-research activities in distance learning. The results of students' independent research work showed that distance learning affects the mental state and functional characteristics of the cardiovascular system, which confirms the need to consider the individual psychophysiological characteristics of students in the introduction of new educational standards.
Keywords: distance learning, psychophysiological characteristics, adaptation, students, independent teaching and research activities.
Literature list: Arhipenko YA.I. Metod samonablyudeniya [Method of self-observation]. Obrazovatel'nyj portal «Spravochnik» [Educational portal “Reference bookˮ]. URL: https://spravochnick.ru/psihologiya/metody_prikladnoy_psihologii/metod_samonablyudeniy (access date: 14.06.2023). (In Russ.) Baevskij R.M., Berseneva A.P. Ocenka adaptacionnyh vozmozhnostej organizma i risk razvitiya zabolevanij [Assessment of the body's adaptive capacity and risk of disease development]. Moscow, 1997, 236 p. (In Russ.) Bakulin V.M. Analiz problem perekhoda k distancionnym formam obucheniya v vuze [Analysis of the Problems of Transition to Distance Forms of Education in Higher Education]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30476 (access date: 08.06.2023). (In Russ.) Bubnovskaya O.V. Nauchnoe issledovanie kak forma organizacii samostoyatelnoj raboty studenta [Analysis of the problems of transition to distance learning at the university]. Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamentalnyh issledovanij [International Journal of Applied and Fundamental Research], 2013, No. 11, iss. 2, p. 64. (In Russ.) Vajndorf-Sysoeva M.E., Suvorova M.L. Cifrovoe obrazovanie kak sistemoobrazuyushaya kategoriya: podhody k opredeleniyu [Digital education as a backbone category: approaches to definition]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Ser.: Pedagogika [Bulletin of the Moscow State Regional University. Ser.: Pedagogy], 2018, No. 3, pp. 25-36. (In Russ.) Drandrov D.A., Drandrov G.L. Plyusy i minusy distancionnogo obucheniya [Pros and cons of distance learning]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=31756 (access date: 14.06.2023). (In Russ.) Kol'cova I.V., Dolganina V.V. Vliyanie pandemii na vozniknovenie trevozhnosti u studentov pedagogicheskogo vuza [The impact of the pandemic on the occurrence of anxiety among students of pedagogical university]. Mir nauki. Pedagogika i psihologiya [The world of science. Pedagogy and psychology], 2020, No. 4, pp. 1-12. (In Russ.) Kormilicyna N.K. Pokazateli variabel'nosti serdechnogo ritma i psihofiziologicheskie osobennosti studentov [Heart rate variability and psychophysiological characteristics of students]. Vestnik Ivanov. gos. un-ta [Bulletin of Ivanovo State University], 2016, No. 2, pp. 26–31. (In Russ.) Lichnostnyj oprosnik EPI Ajzenka [Eisenck Personality Inventory EPI]. URL: https://onlinetestpad.com/ru/test/3-lichnostnyj-oprosnik-epi-ajzenka (access date: 26.05.23). (In Russ.) Nikitina S.A., Slatvinskaya A.N., Vorob'yova E.A., Polyotova T.A. Distancionnoe obuchenie kak forma sovremennogo obrazovaniya [Distance learning as a form of modern education]. Innovacionnaya nauka [Innovative science], 2023, No. 4-1, pp. 66-67. (In Russ.) Psihofiziologicheskij status i vegetativnaya regulyaciya studentov s somatoformnoj disfunkciej vegetativnoj nervnoj sistemy pi obuchenii v period pandemii [Psychophysiological status and autonomic regulation of students with somatoform dysfunction of the autonomic nervous system during the pandemic], V.YU. Rybnikov, M.O. Leont'eva, M.A. Kruglova i dr. Vestnik psihoterapii [Bulletin of Psychotherapy], No. 86, pp. 92-102. (In Russ.) Rahmonov A.B. Organizacionno-pedagogicheskie usloviya razvitiya distancionnogo obrazovaniya [Organizational and pedagogical conditions for the development of distance education]. Sostoyanie, problemy, perspektivy razvitiya sovremennoj nauki i obrazovaniya [The state, problems, and prospects for the development of modern science and education]. Petrozavodsk, 2020, pp. 158-175. (In Russ.) Rudenko R.A., Tkacheva I.V. Model distancionnogo obucheniya kak innovacionnaya forma sovremennogo rossijskogo obrazovaniya [Distance learning model as an innovative form of modern Russian education]. Upravlenie obrazovaniem: teoriya i praktika, 2021, № 1 (41), pp. 72-81. (In Russ.) Samostoyatel'naya rabota studentov: vidy, formy, kriterii ocenki [Independent work of students: types, forms, evaluation criteria], A.V. Merenkov, S.V. Kun'shchikov, T.I. Grechuhina et al.; ed. by T.I. Grechuhina, A.V. Merenkov. Ekaterinburg, Izd-vo Ural. un-ta Publ., 2016, 80 p. (In Russ.) Selevko G.K. Enciklopediya obrazovatel'nyh tekhnologij [Encyclopedia of Educational Technology]: in 2 vols., vol. 1. Moscow, Narodnoe obrazovanie Publ., 2005, 556 p. (In Russ.) Tkachenko P.V., Belousova N.I. Dinamika urovnya trevozhnosti v processe distancionnogo obucheniya [Dynamics of anxiety level in the process of distance learning]. Azimut nauchnyh issledovanij: pedagogika i psihologiya [Azimuth of scientific research: pedagogy and psychology], 2021, vol. 10, No. 4 (37), pp. 213-215. (In Russ.)
Author's info: Elena V. Osipova, Doctor of Biological Sciences, Professor, Irkutsk State University, Irkutsk, Russia, evosipova2010@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0003-4611-6300
Co-author's info: Elena Yu. Borisenko, Candidate of Pedagogical Sciences, Irkutsk State University, Irkutsk, Russia, pelikan.65@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-3025-7440
Co-author's info: Irina A. Kirilova, Candidate of Biological Sciences, Irkutsk State University, Irkutsk, Russia, kirilova-i@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-5124-8247