6
Nadejda I. Zavodchikova
Ushinsky Yaroslavl State Pedagogic University
Irina А. Bikova
Ushinsky Yaroslavl State Pedagogic University
Ulyana V. Plyasunova
Ushinsky Yaroslavl State Pedagogic University
Digital tools for managing the process of methodological skills formation
Zavodchikova N.I., Bikova I.A. Plyasunova U.V. Digital tools for managing the process of methodological skills formation. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2023, vol. 29, № 1, pp. 39-46. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-1-39-46
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2023-29-1-39-46
УДК: 004:378
Publish date: 2023-01-21
Annotation: The article discusses the question on expediency of using digital tools for managing the process of forming complex, multi-component skills, which comprise skills that are part of the methodological competence. Methodical skills are realized through methodical actions, where invariant and specific parts can be distinguished. The analysis of work experience and existing approaches to the management of the didactic system showed that at various stages of students' mastering design schemes of methodological actions invariants, it is necessary to use different management models. At the first stage, when the approximate basis of methodological actions is built by the teacher, it is advisable to use a distracted, cyclic, automated and non-automated type of control. At the stage of joint construction of the approximate basis of professional action by the teacher and the student, the most effective model will be a delayed management one, accompanied by independent control of each step according to the developed scheme of action. At the stage of the student's independent allocation of the approximate basis of the methodological action, it is advisable to use a delayed, directed, non-automated control model. Organising mutual control at the last stage will allow filling the design schemes of the invariants of methodological actions with a large number of ‟images”. The article justifies the choice of digital tools for implementing these control models, provides examples of training methodological tasks and the corresponding elements of the Moodle course.
Keywords: methodological competence, methodological skill, training methodological task, orienting basis of an action, training management environment, Moodle, management model
Literature list: Berezhnova E.V. Vozmozhnosti realizatsii printsipa individualizatsii v protsesse tsifrovoi transformatsii vysshego obrazovaniia [The possibilities of implementing the principle of individualization in the process of digital transformation of higher education]. Izvestiia Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Proceedings of the Volgograd State Pedagogical University], 2021, № 1 (154), pp. 34-37. (In Russ.) Bespal'ko V.P. Slagaemye pedagogicheskoi tekhnologii [Components of pedagogical technology]. Moscow, Pedagogika Publ., 1989, 192 p. (In Russ.) Bykova I.A. Zavodchikova N.I. Pliasunova U.V. Formirovanie orientirovochnoi osnovy professional'nykh deistvii budushchikh uchitelei informatiki [Formation of the orientational basis of informatics future teachers’ professional activities]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Pedagogika. Psikhologiia. Sotsiokinetika [Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2019, № 3 (25), pp. 177-180. (In Russ.) Vakulenkova M.V. Informatsionno-kommunikativnye tekhnologii kak aktual'nyi resurs uchebnoi deiatel'nosti [Information and communication technologies as an actual resource of educational activity]. Vestnik Maikopskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta [Vestnik of the Maikop State Technological University], 2021, vol. 13, № 3, pp. 80-86. (In Russ.) Vozmozhnosti interaktivnykh servisov dlia sovershenstvovaniia podgotovki budushchikh pedagogov tsifrovoi shkoly [The possibilities of interactive services for improving the training of future digital school teachers], Soboleva E.V., Suvorova T.N., Nimatulaev M.M., Novoselova S.Iu. Perspektivy nauki i obrazovaniia [Prospects of science and education], 2020, № 3 (45), pp. 441-458. (In Russ.) Grudenov Ia.I. Sovershenstvovanie metodiki raboty uchitelia matematiki: kn. dlia uchitelia [Improving the methodology of the mathematics teacher: book for the teacher]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1990, 224 p. (In Russ.) Zavodchikova N.I., Bykova I.A. Utochnenie sistemy printsipov obucheniia distsiplinam metodicheskoi napravlennosti v usloviiakh tsifrovoi transformatsii vysshego obrazovaniia [Refining the system of principles in teaching methodological disciplines in the conditions of higher education digital transformation]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Pedagogika. Psikhologiia. Sotsiokinetika [Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2020, vol. 26, № 4, pp. 166-173. (In Russ.) Igna O.N. Sovremennye klassifikatsii uchebnykh metodicheskikh zadach [Modern classifications of educational methodological tasks]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik of Tomsk State University], 2010, № 338, pp. 177-182. (In Russ.) Kataeva A.G., Kataev S.D. Ispol'zovanie informatsionnykh tekhnologii v distantsionnoi, zaochnoi i ochnoi formakh obucheniia [The use of information technologies in distance, correspondence and full-time education]. Vestnik RGGU. Seriia «Psikhologiia. Pedagogika. Obrazovanie» [Bulletin of the RGGU. The series ‟Psychology. Pedagogy. Education”], 2020, № 3, pp. 41-50. (In Russ.) Kovtunova T.I. Metodicheskie zadachi v predmetnoi podgotovke uchitelia matematiki: dis. ... kand. ped. nauk [Methodical tasks in the subject preparation of a mathematics teacher: DSc thesis]. Kaluga, 2006, 214 p. (In Russ.) Kolosova N. N. Smeshannoe obuchenie v sisteme vysshego pedagogicheskogo obrazovaniia [Blended learning in the system of higher pedagogical education]. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniia [Problems of modern pedagogical education], 2021, № 70 (2), pp. 102-104. (In Russ.) Nikitin N.A. Otsenka effektivnosti i dostovernosti rezul'tatov vnedreniia tekhnologii formirovaniia gotovnosti obuchaiushchikhsia k ochnoi forme obucheniia s ispol'zovaniem distantsionnykh obrazovatel'nykh tekhnologii [Evaluation of the effectiveness and reliability of the results of the introduction of technology for the formation of students' readiness for full-time education using distance learning technologies]. Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel'skii zhurnal [International Research Journal], 2022, № 2 (116), part 3, pp. 87-95. (In Russ.) Plyasunova U.V. Learningapps.org kak instrument razrabotki uprazhnenii v formate SCORM dlia LMS Moodle [Learningapps.org service as a tool for developing SCORM exercises for LMS Moodle]. Matematika i informatika, astronomiia, fizika, tekhnologiia i sovershenstvovanie ikh prepodavaniia: materialy mezhdunarodnoi konferentsii «Chteniia Ushinskogo» [Mathematics and computer science, astronomy, physics, technology and improvement of their teaching: materials of the international conference ‟Readings of Ushinsky”]. Yaroslavl, RIO YAGPU Publ., 2022, pp. 158-165. (In Russ.) Popov M.S. Analiz nauchno-pedagogicheskikh issledovanii v oblasti sozdaniia i ispol'zovaniia elektronnykh obrazovatel'nykh resursov [Analysis of scientific and pedagogical research in the field of creation and use of electronic educational resources]. Istoriia i pedagogika estestvoznaniia [History and pedagogy of natural science], 2022, № 1, pp. 23-26. (In Russ.) Prokhorova M.P., Bulganina S.V. Printsipy professional'nogo obrazovaniia: novoe prochtenie v tsifrovuiu epokhu [Principles of Vocational Education: a new Reading in the Digital Age]. Azimut nauchnykh issledovanii: pedagogika i psikhologiia [Azimuth of scientific research: pedagogy and psychology], 2020, vol. 9, № 2 (31), pp. 202-206. (In Russ.) Cergeev A.N., Chandra M.Iu. Didakticheskie printsipy i rol' uchitelia v uloviiakh realizatsii tsifrovogo obrazovatel'nogo protsessa [Didactic principles and the role of the teacher in the implementation of the digital educational process]. Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta [Scientific notes of the Orel State University], № 3 (88), 2020, pp. 265-268. (In Russ.) Spirin L.F. Professiogramma obshchepedagogicheskaia [The professionogram is general pedagogical]. Moscow, Rossiiskoe Pedagogicheskoe Agentstvo Publ., 1997, 33 p. (In Russ.) Talyzina N.F. Upravlenie protsessom usvoeniia znanii [Knowledge acquisition process management]. Moscow, Izd-vo Moskovskogo un-ta Publ., 1975, 344 p. (In Russ.)
Author's info: Nadejda I. Zavodchikova, Candidate of Pedagogic Sciences, Ushinsky Yaroslavl State Pedagogic University, Yaroslavl, Russia, zaw-nadejda@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-9332-6143
Co-author's info: Irina А. Bikova, Ushinsky Yaroslavl State Pedagogic University, Yaroslavl, Russia, i.bukova@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-0062-8581
Co-author's info: Ulyana V. Plyasunova, Candidate of Pedagogic Sciences, Ushinsky Yaroslavl State Pedagogic University, Yaroslavl, Russia, plyasunova@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-9129-052X