19
Svetlana F. Katerzhina
Kostroma State University
Yuliya A. Sobashko
Kostroma State University
Egor A. Zbanov
Kostroma State University
About the experience of using gamification in higher education on the example of teaching mathematical disciplines
Katerzhina S.F., Sobashko Yu.A., Zbanov E.A. About the experience of using gamification in higher education on the example of teaching mathematical disciplines. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2022, vol. 28, № 3, pp. 151-157. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-3-151-157
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-3-151-157
УДК: 378:51
Publish date: 2022-09-16
Annotation: The article deals with the issue of improving the quality of education at the university through the use of gamification methods in the process of teaching mathematical disciplines. The principles of gaming activity, its structural components, cases of gamification application are highlighted, the classification of games is given, pedagogic conditions are formulated, as well as a number of requirements for conducting a didactic game. The article presents the authors’ educational and methodological kit of the game, tested on students of the training direction of Tourism at Kostroma State University.
Keywords: gamification, rating system, game technologies, current control, quality of education.
Literature list: Babenko A.S., Katerzhina S.F., Sobashko Yu.A. Organizaciya samostoyatel`noj raboty` studentov nematematicheskix napravlenij podgotovki pri izuchenii discipliny` «Analiticheskaya geometriya» [Organization of independent work of students of non-mathematical areas of training in the study of the discipline “Analytical geometryˮ]. Aktual`ny`e texnologii prepodavaniya v vy`sshej shkole: materialy` nauchno-metodicheskoj konferencii (Kostroma, 5 iyunya 2019 goda) [Actual technologies of teaching in higher education: materials of the scientific and methodological conference (Kostroma, June 5, 2019)], ed. by G.G. Sokova, L.A. Isakova. E`lektronny`e tekstovy`e, graf. dan. (4,0 Mb). Kostroma, 2019, pp. 127-129. (In Russ.) Chebun`kina T.A., Katerzhina S.F., Sobashko Yu.A. Neobxodimost` vxodnogo kontrolya po matematike v vuze [The need for entrance control in mathematics at the university]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova. Ser.: Gumanitarny`e nauki: Pedagogika. Psichologiya. Sociokinetika [Bulletin of the Kostroma State University named after N.A. Nekrasov. Ser.: Humanities: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2019, vol. 3, pp. 217-221. (In Russ.) Katerzhina S.F., Sobashko Yu.A. Cifrovizaciya obrazovatel`nogo processa: mif ili real`nost`? [Digitalization of the educational process: myth or reality?]. Aktual`ny`e problemy` prepodavaniya informacionny`x i estestvenno-nauchny`x disciplin: materialy` XIII Vseros. nauch.-metod. konf. [Actual problems of teaching information and natural science disciplines: materials of the XIII All-Russian Scientific and Methodological Conference]. Kostroma, 2019a, pp. 32-34. (In Russ.) Katerzhina S.F., Sobashko Yu.A. Zadachno-modul`noe obuchenie pri izuchenii discipliny` “Matematicheskij analizˮ v vuze [Task-modular training in the study of the discipline “Mathematical analysisˮ at the university]. Aktual`ny`e texnologii prepodavaniya v vy`sshej shkole: materialy` nauchno-metodicheskoj konferencii (Kostroma, 5 iyunya 2019 goda) [Actual technologies of teaching in higher education: materials of the scientific and methodological conference (Kostroma, June 5, 2019)]. ed. by G.G. Sokova, L.A. Isakova. E`lektronny`e tekstovy`e, graf. dan. (4,0 Mb). Kostroma, 2019b, pp. 24-26. (In Russ.) Katerzhina S.F., Sobashko Yu.A., Voronczova O.R., Chebun`kina T.A. Rejtingovaya sistema v vuze: menyaem minusy` na plyusy` (na primere prepodavaniya matematicheskix disciplin) [The rating system at the university: changing minuses to pluses (on the example of teaching mathematical disciplines)]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova. Ser.: Gumanitarny`e nauki: Pedagogika. Psixologiya. Social`naya rabota. Akmeologiya. Yuvenologiya. Sociokinetika [Bulletin of the Kostroma State University named after N.A. Nekrasov. Ser.: Humanities: Pedagogy. Psychology. Social work. Acmeology. Juvenile studies. Sociokinetics], 2016, vol. 22, No. 3, pp. 137-141. (In Russ.) Katerzhina S.F., Sobashko Yu.A., Sy`cheva D.V. Ispol`zovanie distancionnogo obucheniya v shkole pri podgotovke v OGE` po matematike [The use of distance learning at school in preparation for the OGE in mathematics]. Pedagogika i sovremennoe obrazovanie: tradicii i innovacii: sb. st. II Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (3 maya 2020 g.) [Pedagogy and modern education : traditions and innovations: collection of articles of the II International Scientific and Practical Conference]. Petrozavodsk, 2020, 86 p. (In Russ.) Kavtaradze D.N. Obuchenie i igra: vvedenie v interaktivny`e metody` obucheniya [Learning and play: an introduction to interactive teaching methods]. 2-e izd. Moscow, 2014, 200 p. (In Russ.) Kondrashova E.V. Gejmifikaciya v obrazovanii: matematicheskie discipliny` [Gamification in education: mathematical disciplines]. Obrazovatel`ny`e texnologii i obshhestvo [Educational technologies and society], 2017, vol. 1, pp. 467–472. (In Russ.) Sobashko Yu.A., Katerzhina S.F. Formirovanie mezhpredmetny`x svyazej pri izuchenii discipliny` «Linejnaya algebra» [The formation of interdisciplinary connections in the study of the discipline “Linear Algebraˮ]. Aktual`ny`e texnologii prepodavaniya v vy`sshej shkole: materialy` nauchno-metodicheskoj konferencii (Kostroma, 5 iyunya 2019 goda) [Actual technologies of teaching in higher education: materials of the scientific and methodological conference (Kostroma, June 5, 2019)], ed. by G.G. Sokova, L.A. Isakova. E`lektronny`e tekstovy`e, graf. dan. (4,0 Mb). Kostroma, 2019, pp. 32-35. (In Russ.) Sobashko Yu.A., Katerzhina S.F., Babenko A.S. Individualizaciya obucheniya v mire cifrovogo obrazovaniya [Individualization of learning in the world of digital education]. Opy`t realizacii Strategii razvitiya vospitaniya v RF: materialy` vserossijskogo foruma “Faktor razvitiya: pedzagruzkaˮ [The experience of implementing the Strategy for the development of education in the Russian Federation: materials of the All-Russian forum “Development factor: pedzagruzkaˮ]. Kostroma, 2018, pp. 17-21. (In Russ.) Sobashko Yu.A., Katerzhina S.F., El`kova A.D. Ispol`zovanie gejmifikacii v vy`sshem obrazovanii (na primere matematicheskix disciplin) [The use of gamification in higher education (on the example of mathematical disciplines)]. Innovacionnaya traektoriya razvitiya sovremennoj nauki: stanovlenie, razvitie, prognozy`: sb. st. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (2 fevralya 2020 g.) [Innovative trajectory of development of modern science: formation, development, forecasts: collection of articles of the International Scientific and Practical Conference (February 2, 2020)]. Petrozavodsk, 2020, 272 p. (In Russ.)
Author's info: Svetlana F. Katerzhina, Candidate of Pedagogic Sciences, Kostroma State University, Kostroma, Russia, svetakaterzhina@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-4118-7898
Co-author's info: Yuliya A. Sobashko, Candidate of Technical Sciences, Kostroma State University, Kostroma, Russia, kgtu-sobashko-ya@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-2195-1724
Co-author's info: Egor A. Zbanov, Kostroma State University, Kostroma, Russia, yegorzhbanov@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3619-4893