10
Lyalya M. Kashapova
Akmulla Bashkir State Pedagogic University
Ni Zhen
Akmulla Bashkir State Pedagogic University
About modelling the process of formation of vocal and performing culture of younger schoolchildren in Music lessons
Kashapova L.M., Ni Zhen. About modelling the process of formation of vocal and performing culture of younger schoolchildren in Music lessons. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2022, vol. 28, № 3, pp. 76-83. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-3-76-83
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-3-76-83
УДК: 373.5.016:78
Publish date: 2022-10-23
Annotation: The aim of the study was to model the pedagogic process that determines the optimisation of the formation of vocal and performing culture of younger schoolchildren in a music lesson at school. The article presents a structural and functional model that determines the context of reading musical culture by means of singing. The scientific novelty of the research consists in the development of the content that determines the success of the transformative impact of singing culture on the initiation of the need for creativity in a child at the stage of primary general education. The model, in turn, provides the logic of the chosen actions by designating the principles as the dominant ideas of moving towards the goal – integrity, dialogicity, variability, accessibility. During the generalisation of the experimental work, the key parameters of the results of the developed design in the educational reality of primary school were the proportional ratio between the components, criteria and indicators of the formation of vocal and performing culture among pupils as a syncretic part of the general culture.
Keywords: education, model, modelling, music, vocal and performing culture, musical art, vocal & choral work.
Literature list: Abdullin E.B., Nikolaeva E.V. Metodika muzykal'nogo obrazovanija: uchebnik dlja stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij [Methods of music education: textbook for students. higher. ped. studies. Institutions]: under the general editorship of M.I. Reuterstein. Moscow, 2006, 336 p. (In Russ.) Alekseeva L.L. Vospitanie kul'tury penija v obshheobrazovatel'noj shkole: (Nekotorye voprosy teorii i praktiki): Nauch.-metod. posobie dlja uchitelej muzyki i studentov sred, i vyssh. ucheb. zavedenij [Education of singing culture in secondary school: (Some questions of theory and practice): Scientific method. a manual for music teachers and students of secondary and higher education. studies. institutions]. Moscow, 2003, 115 p. (In Russ.) Andreeva Yu.V. Sozdanie situacii uspeha v uchebnoj dejatel'nosti podrostkov: avtoref. diss. kand. ped. nauk [Creating a situation of success in the educational activities of adolescents: abstract. diss. Candidate of Pedagogical Sciences]. Yekaterinburg, 2003, 26 p. (In Russ.) Asmolov A.G. Psihologija lichnosti: kul'turno-istoricheskoe ponimanie razvitie cheloveka [Personality psychology: cultural and historical understanding of human development], 5th ed., ster. Moscow, 2019, 448 p. (In Russ.) Babansky Yu.K. Metody obuchenija v sovremennoj obshheobrazovatel'noj shkole [Methods of teaching in a modern comprehensive school]. Moscow, 1985, 208 p. (In Russ.) Benin V.L. Metody obuchenija v sovremennoj obshheobrazovatel'noj shkole [Culturological approach as the essence of the methodology of humanistic pedagogy [electronic resource]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturologicheskiy-podhod-kak-suschnost-metodologii-gumanisticheskoy-pedagogiki/viewer (access date: 12.07.2021). (In Russ.) Bezrukova V.S. Pedagogika: ucheb posob. [Pedagogy: textbook]. Rostov n/D, 2013, 381 p. (In Russ.) Bordovskaya N.V. Dialektika pedagogicheskih issledovanij: monografija [Dialectics of pedagogical research: monograph]. Moscow, 2020, 512 p. (In Russ.) Borytko N.M. Metodologija i metody psihologo-pedagogicheskih issledovanij: gumanitarno-celostnyj podhod: ucheb. dlja stud. i magistrantov ped. vuzov: v 2 ch. [Methodology and methods of psychological and pedagogical research: a humanitarian and holistic approach: textbook. for students. and undergraduates of pedagogical universities: in 2 p.]. Volgograd, 2005, vol. 1, 120 p. Vygotsky L.S. Psihologija razvitija rebjonka [Psychology of child development]. Moscow, 2003, 512 p. Davydov V.V. Problemy razvivajushhego obuchenija: teoreticheskie i jeksperimental'nye psihologicheskie issledovanija [Problems of developing learning: theoretical and experimental. psychologist. Research]. Moscow, 1986, 240 p. Zagvyazinsky V.I., Emelyanova I.N. Teorija obuchenija i vospitanija: ucheb. dlja stud. uch. vyssh. prof. obrazovanija [Theory of education and upbringing: studies. for the student. uch. higher. prof. education]. Moscow, 2012, 256 p. Kabalevsky D.B. O muzyke i muzykal'nom vospitanii [About music and musical education]. Moscow, 2004, 191 p. Kozyrev N.A., Kozyreva O.A. Pedagogicheskoe modelirovanie kak produkt i metod nauchno-pedagogicheskogo issledovanija [Pedagogical modeling as a product and method of scientific and pedagogical research]. Sovremennaja pedagogika [Modern Pedagogy], 2015, vol. 8. URL: https://pedagogika.snauka . ru/2015/08/4791 (access date: 12.07.2021). Krasilnikov I.M. Principy i metody realizacii vospitatel'nogo potenciala muzyki v shkole [Principles and methods of implementing the educational potential of music at school]. Pedagogika [Pedagogy], 2020, vol. 10, pp. 60-69. Kulesevich Ch. Osnovy obshhej didaktiki [Fundamentals of general didactics], transl. from Polish by O.V. Dolzhenko. Moscow, 1986, 269 p. Larionova I.A. Situacija uspeha v processe razvitija otnoshenij sotrudnichestva mezhdu uchenikom i uchashhimisja [The situation of success in the development of cooperation relations between a student and students]. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii [Pedagogical education in Russia], 2014, vol. 9, pp. 198-206. Leytos N.S. Vozrastnaja odarjonnost' shkol'nikov [Age-related giftedness of schoolchildren]: studies. help. for students of higher educational institutions. Moscow, 2000, 320 p. Leontiev A.N. Filosofija psihologii: iz nauchnogo nasledija [Philosophy of psychology: from the scientific heritage]: under the hands of A.A. Leontiev, D.A. Leontiev. Moscow, 1994, 228 p. (In Russ.) Minkovich T.V. Modelirovanie kak universal'nyj sposob osushhestvlenija dejatel'nosti [Modeling as a universal way of carrying out activities]. Pedagogika [Pedagogy], 2013, vol. 10, pp. 34-42. (In Russ.) Ogorodnov D.E. Metodika muzykal'no-pevcheskogo vospitanija: ucheb.posob [Methods of musical and singing education: textbook. manual], 4th ed., ispr. Saint Petersburg, 2014, 224 p. (In Russ.) Okon V. Vvedenie v obshhuju didaktiku [Introduction to general didactics]. Moscow, 1990, 382 p. (In Russ.) Podlasyi I.P. Pedagogika: ucheb posob. dlja prikladnogo bakalavriata [Pedagogy: textbook. for applied bachelor's degree], 3-ed, additional and re-edited. Moscow, 2015, 276 p. (In Russ.) Sidenko A.S. Pedagogicheskij jeksperiment: ot idei do razrabotki: ucheb.- metod. posob [Pedagogical experiment: from idea to development: textbook.-method], 3 ed. and additional. Moscow, Yaroslavl, 2020, 256 p. (In Russ.) Talyzina N.F Pedagogicheskaja psihologija: ucheb. dlja stud. sred. ucheb. zavedenij [Pedagogical psychology: textbook.for students. Wednesday. studies. Institutions], 8th ed. Moscow, 2011, 288 p. (In Russ.) Tryapitsyna A.P., Pisareva S.A. Sovremennye metodologicheskie podhody k issledovaniju pedagogicheskogo obrazovanija [Modern methodological approaches to the study of pedagogical education]. Akademicheskij vestnik Instituta pedagogicheskogo obrazovanija i obrazovanija vzroslyh RAO [Academic Bulletin of the Institute of Pedagogical Education and Adult Education of RAO], vol. 3 (40), 2014, pp. 4-7. (In Russ.) Frolov I.T. Gnoseologicheskie problemy modelirovanija biologicheskih sistem [Gnoseological problems of modeling biological systems], 1961, vol. 2, pp. 39-51. (In Russ.) Fromm E. Zdorovoe obshhestvo [Healthy Society], transl. from the English by S. Karpushina. Moscow, 2019, 448 p. (In Russ.) Shkolyar L.V. Muzykal'noe iskusstvo kak uchebnyj predmet v nachal'noj shkole (v sisteme razvivajushhego obuchenija): dis. d-ra ped. nauk [Musical art as an academic subject in primary school (in the system of developmental education): Dis. Doctors of Pedagogical Sciences]. Moscow, 1999, 348 p. (In Russ.) Chernihiv T.V. Chto proishodit s mozgom, kogda my slushaem muzyku [What happens to the brain when we listen to music: Lecture. URL: https://paperpaper.ru/chto-proishodit-s-mozgom-kogda-my-slusha (access date 12.07.2021). (In Russ.)
Author's info: Lyalya M. Kashapova, Doctor of Pedagogic Sciences, Akmulla Bashkir State Pedagogic University, Ufa, Bashkortostan autonomy, Russia, lya220852@yandex.ru
Co-author's info: Ni Zhen, Akmulla Bashkir State Pedagogic University, Ufa, Bashkortostan autonomy, Russia, 735554591@qq.com