13
Oхana Yu. Odintsova
Kostroma State University
Fear of pregnancy and childbirth in women and men: gender aspects and parenting experience
Odintsova Yu. Oхana Fear of pregnancy and childbirth in women and men: gender aspects and parenting experience // Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics. 2021. vol. 27, № 3. pp. 99-105. (In Russ.) https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-3-99-105
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-3-99-105
УДК: 159.9:316.6
Publish date: 2021-06-24
Annotation: The article discusses the fear of pregnancy and childbirth as a multidimensional subjective phenomenon. It is noted that the fear of pregnancy and childbirth is a phenomenon associated not only with the period of expectation of a child and (or) preparation for childbirth, but also with existential experience that arises in the subject outside of partnership and the context of procreation, which is recorded from fertile age. However, pregnancy contributes to the understanding and concretisation of this fear in both partners. The sources of fear of pregnancy and childbirth are extensive. At the same time, in Russian literature, the interpretational aspects of fear are revealed mainly in the female sample. An empirical study was carried out to in-depth study of the fear of pregnancy and childbirth as a female and male problem and its dependence on parenting experience or prospects (n=141). The results demonstrate that fear of pregnancy and childbirth is present in both women and men and does not depend on the life context. The content of the main female and male fears is identical, but the female fear of pregnancy and childbirth is more pronounced and structured. The unified fears for women and men are revealed. However, this fear is more pronounced in subjects without experience of pregnancy and parenting.
Keywords: stress, fear of pregnancy and childbirth, women, men, pregnancy, parenting.
Funding and acknowledgments: The study is supported by Ministry of Higher Education and Science RF FZEW-2020-0005.
Literature list: Ababkov V.A. Distress u zhenshchin: do i posle rodov [Distress in women: before and after childbirth], ed. by V.A. Ababkov, Ye.A. Burina, Ye.A. Pazaratskas, S.V. Kapranova. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ser.: Psikhologiya, 2019, vol. 9, iss. 4, pp. 401–410. (In Russ.). Vasilyuk F.Ye. Psikhologiya perezhivaniya (analiz preodoleniya kriticheskikh situatsiy) [Psychology of experience (analysis of overcoming critical situations)]. M., Mosk. un-t Publ., 1984, 200 p. URL: http://psychlib.ru/mgppu/vas/vas-001 (access date: 30.04.2021). (In Russ.). Golubykh A.I., Savenysheva S.S. Emotsional'nyye osobennosti beremennykh zhenshchin i ikh otnosheniye k budushchemu rebenku i suprugu [Emotional features of pregnant women and their relationship to the future child and partner]. Nauchnyye issledovaniya vypusknikov fakul'teta psikhologii SPbGU, 2014, vol. 2, pp. 72–78. (In Russ.). Pokazateli zdorov'ya materi i rebenka, deyatel'nosti sluzhby okhrany detstva i rodovspomozheniya: Federal'naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki. URL: http://www.rosstat.gov.ru (access date: 31.05.2021). (In Russ.). Psikhologicheskiy slovar', ed. by A.V. Petrovskogo, M.G. Yaroshevskogo. M., Politizdat Publ., 1990, 494 p. (In Russ.). Tarabrina N.V., Bykhovets YU.V. Sovremennoye sostoyaniye psikhologicheskikh issledovaniy terroristicheskoy ugrozy [The current state of psychological research on the terrorist threat]. Meditsinskaya psikhologiya v Rossii, 2011, № 5. URL: http://medpsy.ru (access date: 03.04.2021). (In Russ.). Filippova G.G. Psikhologiya materinstva: uchebnoye posobiye dlya srednego professional'nogo obrazovaniya [Psychology of motherhood: textbook]. M., Yurayt Publ., 2002, 240 p. (In Russ.).
Author's info: Oхana Yu. Odintsova, Kostroma State University, Kostroma, Russian Federation, odintcova@ysmu.ru, https://orcid.org/0000-0002-8513-9305