11
Sergey D. Polyakov
Ulyanov Ulyanovsk State Pedagogical University
Notes on the current state and prospects of the children's social movement in Russia
Polyakov S.D. Notes on the current state and prospects of the children's social movement in Russia. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2021, vol. 27, № 4, pp. 73-81. (In Russ.) https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-4-73-81
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-4-73-81
УДК: 329.78
Publish date: 2021-11-23
Annotation: The current state of children's social movement in Russia in the genre of scientific notes is analysed in the article. The characteristic of the Russian Schoolchildren's Movement is given, peculiarities of the All-Russia "Young Army" National Military Patriotic Social Movement Association are highlighted, and specific processes in the Russian scouts’ organisations are described. The relevance of the Association of Children's Movement Researchers, of which Anatoliy Kirpichnik was one of the initiators, for the analysis of the state and prospects of children's social movement is emphasised. Scenarios of children's social movement development – "Limit", "Step Forward", "Getting Stuck" and "Scattering" – are presented to the reader on the basis of the conducted analysis of the current state of the said (forecast lag up to 2030). The social and socio-psychological factors that may influence the realisation of one or the other scenario are named. The conclusion that the existence of children's public associations is inevitability in modern society is made; the "meeting" of the interests of the state (as well as society) with the basic characteristics of adolescence – desire to manifest adulthood and need for personal and group self-actualisation – being the basis of the above mentioned. It is emphasised that the basic oppositions in which children's social movement will exist and change, include the activity of the state (on which social activity depends), whether social processes are more or less ideological, whether the state is oriented towards managing real processes in children or towards imitative activity. It is noted that the scenario method of analysing processes in the children's social movement makes it possible to identify reference points and indicators around which state and social policy in the space of the children's movement can be built.
Keywords: children's social movement, children's public associations, current state, prospects, scenarios.
Literature list: Aliyeva L.V. Detskoye obshchestvennoye ob"yedineniye v sisteme sotsial'nogo vospitaniya detey i yunoshestva. Uchebno-metodicheskoye posobiye [Children's public association in the system of social education of children and youth. Educational and methodical manual]. Moscow, 2007, 72 p. (In Russ.) Boguslavskiy M.V. Detskoye dvizheniye v Rossii: mezhdu proshlym i budushchim. Monografiya [The Children's Movement in Russia: between the past and the Future. Monograph]. Tver', 2007, 112 p. (In Russ.) Vserossiyskaya skautskaya assotsiatsiya [All - Russian Scout Association]. URL: http://www.russianscout.ru/ (access date: 15.10.2021) (In Russ.) Detskoye dvizheniye. Slovar'-spravochnik [Children's movement. Dictionary-reference], comp., red. by T.V. Trukhacheva, A.G. Kirpichnik. Moscow, 2005, 543 p. (In Russ.) Kirpichnik A.G. Obshchestvennaya organizatsiya detey: novyy start i staryye uroki [Public organization of children: a new start and old lessons]. Tekhnologii vospitaniya v obshcheobrazovatel'nykh organizatsiyakh: materialy Vseros. nauch.-prakt. Konferentsii [Technologies of education in general education organizations: materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference]. Kostroma, 2017, pp. 260–264. (In Russ.) Kordonskiy M., Kozharinov M. Ocherki neformal'noy sotsiotekhniki [Essays on informal sociotechnics]. Moscow, 2008, 400 p. (In Russ.) Kudinov V.A. Istoriya molodezhnogo i detskogo dvizheniya v Rossii [History of the youth and children's movement in Russia]. Barnaul, 2013, 384 p. (In Russ.) Kurteyeva L.N. Stanovleniye i razvitiye sovremennykh detskikh obshchestvennykh ob"yedineniy Rossii: avtoref. dis. … kand. ped. nauk [Formation and development of modern children's public associations of Russia: abstract. dis. ... candidate of pedagogical Sciences]. Moscow, 2010, 18 p. (In Russ.) Mal'tseva E.A. Detskaya obshchestvennaya organizatsiya kak prostranstvo sotsial'nogo vospitaniya podrostkov: avtoref. dis. … dokt. ped. nauk [Children's public organization as a space of social education of adolescents: abstract. dis. ... doctor of pedagogical sciences]. Izhevsk, 2006, 40 p. (In Russ.) Miroshkina M.R. Kak sostavit' programmu raboty kluba po mestu zhitel'stva [How to make a work program of the club at the place of residence]. Moscow, 2000, 96 p. (In Russ.) Polyakov S.D. Skautizm kak innovatsionnoye yavleniye [Scouting as an innovative phenomenon]. Uchenyye zapiski. Seriya Psikhologiya Pedagogika [Scientific notes. Psychology Pedagogy Series], 2011, vol. 1/4, pp. 69 – 73. (In Russ.) Polyakov S.D. Ob osnovaniyakh stsenirovaniya razvitiya rossiyskogo sotsial'nogo vospitaniya [About the bases of staging the development of Russian social education]. Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal [Siberian Pedagogical Journal], 2020, vol. 6, pp. 151 – 159. Polyakov S.D. Pedagogicheskaya innovatika: ot idei do praktiki [Pedagogical innovation: from idea to practice]. Moscow, 2007, 176 p. (In Russ.) RDSH [The Russian movement of schoolchildren]. URL: https://xn--d1axz.xn--p1ai/ (access date: 15.10.2021). (In Russ.) Titova Ye.V. Nevyuchennyye uroki detskogo dvizheniya: 95-letiyu osnovaniya pionerskoy organizatsii [The unlearned lessons of the children's movement: the 95th anniversary of the founding of the pioneer organization]. Nepreryvnoye obrazovaniye: XXI vek [Continuing education: the XXI century], 2017, vol. 2 (18), pp. 1 – 24. (In Russ.) Shkola i Rossiyskoye dvizheniye shkol'nikov: in 3 ch. CH. 1. Vzaimodeystviye shkoly i Rossiyskogo dvizheniya shkol'nikov: organizatsionno-upravlencheskiy aspekt: metod. rekomendatsii [The school and the Russian movement of schoolchildren: in 3 vols. Vol. 1: The interaction of the school and the Russian movement of schoolchildren: organizational and managerial aspect: method. recommendations], ed. by S.D. Polyakov. Ul'yanovsk, 2017, 36 p. (In Russ.) Shkola i Rossiyskoye dvizheniye shkol'nikov: v 3 ch. CH. 3. Vzaimodeystviye Rossiyskogo dvizheniya shkol'nikov i shkoly: problemy, modeli, perspektivy: stenogramma [School and the Russian movement of schoolchildren: in 3 vols. Vol. 3: Interaction of the Russian movement of schoolchildren and schools: problems, models, prospects: transcript], ed. by S.D. Polyakov. Ul'yanovsk, 2017, 192 p. (In Russ.) Yunarmiya [Young army men]. URL: https://yunarmy.ru/ (access date: 15.10.2021). (In Russ.)
Author's info: Sergey D. Polyakov, Doctor of Pedagogic Sciences, Ulyanov Ulyanovsk State Pedagogical University, Ulyanovsk, Russia, sdpolyakov@mail.ru, http://orcid.org/0000-0003-3381-0782