18
Eduard V. Patrakov
Ural Federal University
Creating a questionnaire on transforming pedagogues' labour behaviour in the digital information environment
Patrakov E.V. Creating a questionnaire on transforming pedagogues' labour behaviour in the digital information environment. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2021, vol. 27, № 4, pp. 128-136. (In Russ.) https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-4-128-136
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-4-128-136
УДК: 37:004
Publish date: 2021-11-26
Annotation: The intensive digitalisation of education has generated the problem of researching the transformation of pedagogues' labour behaviour in both secondary and higher education. The questionnaire of pedagogue labour behaviour transformation in digital information environment is proposed by the author based on the ecopsychological typology of interactions between the subject and the environment (Viktor Panov). In a sample of pedagogues of higher and general education (51 respondents in 5 focus groups and 98, questionnaires) the results on the relationship of the questionnaire scales with orientation, depersonalisation and personality adaptation were obtained. The internal consistency (0.620) suggests that the application of the questionnaire is currently possible in psychological support for educational process digitalisation. At the same time, investigations into the determination of labour behaviour in the digital environment and the recruitment of new data for the verification of the questionnaire are ongoing. The application of the questionnaire is possible in psychological analysis, when both organising investigations and psychologically accompanying the educational process, in assisting pedagogues to more effectively master digital ways of interaction.
Keywords: education digitalisation, digital information environment, interference of digital & pre-digital information environments, risks
Funding and acknowledgments: The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project number 19-29-14067
Literature list: Artemieva Yu.V. Vzaimodeistvie interferentsii i referentsii v perevode [The interaction of interference and the references in the translation]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Lingvistika [Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Linguistics], 2002, vol. 3, pp. 144–148. (In Russ.) Voiskounsky A. Povedenie v kiberprostranstve: psikhologicheskie printsipy [Behaviorin a cyberspace: Some psychological principles]. Chelovek [Human], 2016, vol. 1, pp. 36 – 49. (In Russ.) Diagnostica sotsial'no-psikhologicheskoj adaptazii (C. Rogers, R. Diamond) [Diagnostics of socio-psychological adaptation (C. Rogers, R. Diamond)]. Fetiskin N.P., Kozlov V.V., Manuylov G.M. Sotsial'no-psikhologicheskaja diagnostica razvitija lichnosti i malih grupp [Socio-psychological diagnostics of the development of personality and small groups]. Moscow, 2002, pp. 193 – 197. (In Russ.) Garipova Z.F. Cifrovizaciya obrazovaniya v usloviyah pandemii: tendencii, problemy, napravleniya razvitiya [Digitalization of education in the context of the pandemic: trends, problems, directions of development]. Azimut nauchnyh issledovanij: ekonomika i upravlenie, 2021, vol. 10/3 (36), pp. 111 – 114. (In Russ.) Deyneka O.S., Dukhanina L.N., Maksimenko A.A. Kiberbulling i viktimizacija: obzor zarubezhnyh publikacij [Cyberbullying and victimization: a review of foreign publications]. Perspektivy nauki i obrazovania [Perspectives of Science and Education], 2020, vol. 47 (5), pp. 273 – 292. (In Russ.) Dmitrieva E.E. Diagnostics of the school digital educational environment orientation [Диагностика ориентированности цифровой образовательной среды]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Pedagogika. Psihologija. Sociokinetika [Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2021, vol. 27/3, pp. 19 – 25. (In Russ.) Zankovskii A.N. Perspektivy razvitiya organizatsionnoi psikhologii [Prospects for the development of organizational psychology]. Sovremennye tendentsii razvitiya psikhologii truda i organizatsionnoi psikhologii [Current trends in the development of labor psychology and organizational psychology], ed. by L.G. Dikaya, A.L. Zhuravlev, A.N. Zankovskii. Moscow, 2015, pp. 37 – 46 (In Russ.) Znakov V.V. Novyi etap razvitiia psikhologicheskikh issledovanii sub"ekta [A new stage in the development of psychological research of the subject]. Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 2017, № 2, pp. 3 – 16. (In Russ.) Kononov A.N., Komissarova A.S. Kachestvennyj analiz otnoshenija k distancionnomu formatu obuchenija v usloivijah pandemii COVID-19 [Qualitative analysis of attitudes to distance learning in the context of the COVID-19 pandemic]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Pedagogika. Psihologija. Sociokinetika [Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2021, vol. 27/1, pp. 17 – 23. (In Russ.) Leonova A.B., Kuznetsova .S. Strukturno-integrativnyi podkhod k analizu funktsional’nykh sostoyanii: istoriya sozdaniya i perspektivy razvitiya [Structuralintegrative approach to the analysis of functional states: history of creation and development prospects]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 14: Psikhologiy, 2019, vol. 1, pp. 13 – 33. (In Russ.) Lobanova T.N. Trudovyeinteresy. Psikhologicheskie aspekty [Labor interests. Psychological aspects]: monograph. Moscow, 2018, 194 p. (In Russ.) Metodika diagnostiki napravlennosti lichnosti B. Bass (Oprosnik Smekala-Kuchera). URL: https://psycabi.net/testy/233-metodika-diagnostiki-napravlennosti-lichnosti-b-bassa-oprosnik-smekala-kuchera (access date: 20.02.2021). (In Russ.) Metodika diagnostika professional'nogo «vygoraniya» (K. Maslach, S. Dzhekson, v adaptacii N.E. Vodop'yanovoj) [Methods of diagnostics of professional "burnout" (K. Maslach, S. Jackson, adapted by N.E. Vodopyanova)]. URL: http://dip-psi.ru/psikhologicheskiye-testy/post/metodika-diagnostika-professionalnogo-vygoraniya-k-maslach-s-dzhekson-v-adaptacii-n-e-vodopyanovoj (access date: 16.01.2021). (In Russ.) Mogilevskaja G.I. Smert' truda: postmodernistskaja refleksija i realii [Death of labor: postmodern reflection and realities]. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i juridicheskie nauki, kul'turologija i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki [Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art criticism. Questions of theory and practice], 2012, vol. 3, pp. 127–131. (In Russ.) Panov V.I. Ekopsihologiya: Paradigmal'nyj poisk [Ecopsychology: Paradigmatic search]. Moscow; SPb., 2014, 304 p. (In Russ.) Panov V.I. Ekopsihologicheskie predposylki izucheniya psihicheskoj aktivnosti [Psychological prerequisites for the study of mental activity]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra RAN [Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences], 2014, vol. 3/3 (11). (In Russ.) Panov V.I., Kaptsov A.V., Kolesnikova E.I. Metodika ocenki stadij sub"ektnosti uchastnikov obrazovatel'nogo processa [Methods of assessing the stages of formation of the subjectivity of the participants of the educational process]. Materialy Vseros. nauch.-prakt. konf. Effektivnost' lichnosti, gruppy i organizacii: problemy, dostizheniya i perspektivy [Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference Effectiveness of an individual, group and organization: problems, achievements and prospects]. Moscow, 2017, pp. 294 – 296. (In Russ.) Panov V.I. Nekotorye itogi cifrovizacii obrazovaniya na primere vynuzhdennogo udalennogo shkol'nogo obucheniya [Some results of digitalization of education on the example of forced remote school education]. Pedagogika [Pedagogika], 2020, vol. 84/9, pp. 65 – 77. (In Russ.) Panov V.I. Opyt sistemnyh issledovanij cifrovizacii informacionnoj sredy: riski, predstavleniya, vzaimodejstviya [Experience of system research of digitalization of the information environment: risks, representations, interactions]. Mir psihologii [The world of psychology], 2021, vol. 1-2 (105), pp. 116–130. (In Russ.) Panov V.I. Problemy i vozmozhnye riski socializacii v usloviyah uskoreniya nauchno-tekhnologicheskogo progressa [Problems and possible risks of socialization in context of accelerating scientific and technological progress]. Vestnik Kaluzhskogo universiteta. Seriya 1. Psihologicheskie nauki. Pedagogicheskie nauki [Bulletin of Kaluga University. Series 1. Psychological Sciences. Pedagogical sciences], 2021, vol. 4/2 (11), pp. 4 – 11. (In Russ.) Panov V.I., Patrakov E.V. Cifrovizacija informacionnoj sredy: riski, predstavlenija, vzaimodejstvija: monografija [Digitalization of the information environment: risks, perceptions, interactions: monograph]. Moscow, Kursk, 2020, 199 p. (In Russ.) Panov V.I., Patrakov E.V., Baturina L.I., Coman C., Frogeri R.F. Social'nye predstavlenija studentov o riskah vzaimodejstvija s Internetom: kross-kul'turnyj aspekt [Students' social representations of risks in interacting with the Internet: cross-cultural aspect]. Perspektivy nauki i obrazovania [Perspectives of Science and Education], 2020, vol. 51 (3), pp. 10–25. (In Russ.) Panov V.I., Kaptsov А.V. Structure of Agency [Formation Stages in Students: Consistency, Integrity, Formalization]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2021, vol. 26/4, pp. 91 – 103. (In Russ.) Patrakov E.V., Lobanova T.N. Social'no-psihologicheskie prediktory otklonenija trudovogo povedenija [Socio-psychological predictors of deviations in labour behavior]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Pedagogika. Psihologija. Sociokinetika [Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2020, vol. 26/1, pp. 77 – 84. (In Russ.) Pedagog: Professional'nyj standart [pedagogue: vocational standard]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/fcd5ad2f7bcae420af7b0e706a20935cafd7f5ec/ (In Russ.) Pedagog professional'nogo obucheniya: Professional'nyj standart [Pedagogue of vocational education: professional standard]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.004.pdf (In Russ.) Semenov A.L. Rezul'tativnoe obrazovanie rasshirennoj lichnosti v prozrachnom mire na cifrovoj platform [Productive education of extended human in the transparent word on digital platform]. Gercenovskie chteniya: Psihologicheskie issledovaniya v obrazovanii [The Herzen University Conference on Psychology in Education], 2020, vol. 3, pp. 590 – 596. (In Russ.) Sergeev S.F. Ergonomika immersivnyh sred: metodologiya, teoriya, praktika [Ergonomics of immersive environments: methodology, theory, practice]: avtoref. dis. … dokt. psihol. Nauk. Sankt-Peterburg, 2010, 42 p. (In Russ). Sozinov A.A. Effekt interferentsii i reorganizatsiya pamyati pri nauchenii [The effect of interference and the reorganization of memory in learning]: PhD dissertation (Psychology). Moscow, 2019, 191 p. (In Russ).
Author's info: Eduard V. Patrakov, Candidate of Pedagogic Sciences, Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia, e.v.patrakov@urfu.ru, https://orcid.org/0000-0001-7564-9136