40
Igor V. Lobashev
TETA LLC
Valery D. Lobashev
Petrozavodsky State University
Visualising information in the educational process
Lobashev I.V., Lobashev V.D. Visualising information in the educational process. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2021, vol. 27, № 4, pp. 299-304. (In Russ.) https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-4-299-304
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-4-299-304
УДК: 37
Publish date: 2021-11-27
Annotation: Having exhausted the possibilities of intensifying the learning process in direct textual presentation of educational information, pedagogy turned to the patterns of activity manifestations of human mental functions. Overcoming the problems that have arisen with the massive penetration of clip thinking into educational processes requires both a significant modernisation of the educational process itself, and careful consideration of the features of the pedagogic situations created and the formation of an active attitude of teachers involved in the processes of upbringing pupils. The article examines the changes in the positions of participants in the educational process in connection with the intensively implemented technologies of visual presentation of educational information. The features of perception of oral and visualised educational information are described. The positive and negative features of the use of technologies focused on the development of visual thinking in pupils are noted. Aspects of the fractal movement of educational information are highlighted. Difficulties are noted in the introduction of technologies that apply procedures and methods of visual presentation of educational information. Some characteristics of the processes of creating visual images for pupils and their role in the didactic provision of the educational process are presented.
Keywords: visual contacts, cognition process, information reception, visual images, thesaurus, imaginative thinking, fractal movement.
Literature list: Antipov V.N., YAkushev R.S. Intuitivnyy eksperimental’no-fizicheskiy podhod v obrazovatel’nom proekte po razvitiyu intellektual’nyh sposobnostey cheloveka [Intuitive experimental-physical approach in an educational project for the development of human intellectual abilities]. Intellektual’nyy potentsial obshchestva: sposoby izmereniya, otsenki i mehanizmy povysheniya: Tret’i Makhmutovskie chteniya [Intellectual potential of society: methods of measurement, evaluation and mechanisms of improvement: The Third Makhmut readings], 12–13 maya 2010 g. Kazan’, 2010, pp. 3 – 9. (In Russ.) Aranova S.V. K voprosu o printsipah vizual’nogo predstavleniya uchebnoy infomatsii [On the question of the principles of visual presentation of educational information]. Izvestiya Rossiyskogo gosydarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena [Proceedings of the A.I. Herzen Russian State Pedagogical University], 2017, vol. 185, pp. 96 – 102. (In Russ.) Belova Z.S. Vizualizatsiya teoreticheskogo znaniya kak poznavatel’nyy metod: dis. … dokt. filos. nauk [Visualization of theoretical knowledge as a cognitive method]. Moscow, 2000, 280 p. (In Russ.) Bim-Bad B.M., Egorova L.I. Kategoriya ambivalentnosti v teorii vospitaniya cheloveka [The category of ambivalence in the theory of human education]. Pedagogika [Pedagogy], 2007, vol. 7, pp. 8 – 17. (In Russ.) Blaznova N.A. Tochechnye attraktory v strukture teksta: dis. … kand. filol. nauk [Point attractors in the text structure]. Kemerovo, 2002, 138 p. (In Russ.) Bushmeleva N.A., Razova E.V Elementy teorii fraktal'nyh mnozhestv kak sredstvo mezhdistsiplinarnoy integracii v usloviyah fundamentalizacii obrazovaniya [Elements of the theory of fractal sets as a means of interdisciplinary integration in the conditions of fundamentalization of education]. Koncept [Concept], 2017, vol. 9, pp. 40 – 48. (In Russ.) Vlasov D.A. Sovremennaya fraktal'naya teoriya: vizualizaciya i prikladnye aspekty [Modern fractal theory: visualization and applied aspects]. Tehnika. Tehnologii. Inzheneriya [Technic. Technologies. Engineering.], 2017, vol. 1 (3), pp. 8 – 11. URL: https://moluch.ru/th/8/archive/46/1669 (access date: 27.09.2020). (In Russ.) Kataeva L.I. K voprosu o sushchnosti professional’nogo samoopredeleniya lichnosti v prostranstve stanovleniya novogo rossiyskogo obshchestva [To the question of the essence of professional self-determination of the individual in the space of the formation of a new Russian society]. Mir psihologii [The world of psychology], 2005, vol. 1, pp. 34 – 40. (In Russ.) Kiyamova V.KH. Gumanizatsiya sistemy professional’nogo obrazovaniya (na materialakh professional’nyh uchilishch i litseev respubliki Bashkorstan): dis. … kand. fil. nauk [Humanization of the vocational education system (based on the materials of vocational schools and lyceums of the Republic of Bashkortostan)]. Ufa, 2005, 139 p. (In Russ.) Lobashev V.D., Talyh A.A. Proektirovanie chastnyh metodik prepodavanija [Designing private teaching methods]. Moscow, 2018, 146 p. (In Russ.) Lobashev V.D., Talyh A.A. Frejmovyy podhod v tehnologicheskom obrazovanii [Frame approach in technological education]. Vestnik Mininskogo universiteta [Bulletin of Mininsky University], Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin, 2020, vol. 8/2, pp. 2 – 11. (In Russ.) Lobashev I.V., Lobashev V.D. Pedagogicheskie aspekty formirovaniya elementov chelovecheskogo kapitala v sovremennoy ekonomike [Pedagogical aspects of the formation of elements of human capital in the modern economy]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2020, 134 p. Neudahina N.A. Vliyanie osobennostey uchebnogo protsessa na razrabotku kognitivnyh vizual’nyh modeley [The influence of the features of the educational process on the development of cognitive visual models]. SHkol’nye tehnologii [School technologies], 2012, vol. 2, pp. 85 – 95. (In Russ.) Nikulova G.A., Podobnyh A.B. Sredstva vizual’noy kommunikatsii – infografika i metadizayn [Visual communication tools - infographics and meta-design]. Obrazovatel’nye tehnologii i obshchestvo [Educational technologies and society], 2010, vol. 13/2, pp. 369 – 387. (In Russ.) Nosenko E.A., Chernyshenko S.V. Novye tendentsii v razvitii metodologii distantnogo obucheniya [New trends in the development of distance learning methodology]. Pedagogicheskaya informatika [Pedagogical informatics], 2004, vol. 2, pp. 44 – 47. (In Russ.) Oshchepkova O.V. Psihofiziologicheskie zakonomernosti vospriyatiya studentami vizual’noy informatsii kak obosnovanie printsipa naglyadnosti obucheniya v vuze [Psychophysiological patterns of students' perception of visual information as a justification of the principle of visual learning at the university]. Vestnik Samarskogo yuridicheskogo instituta [Bulletin of the Samara Law Institute], 2018, vol. 2, pp. 124 – 128. (In Russ.) Ozherel'eva T.A. Primenenie verojatnostnoj logiki v testirovanija [Application of probabilistic logic in testing]. ITNOU: in-formacionnye tehnologii v nauke, obrazovanii i upravlenii [ITNOU: Information technologies in science, education and management], 2019, vol. 1, pp. 8 – 12. (In Russ.) Pertseva A.S. Audiovizual’noe vospriyatie informatsii uchashchimicya [Audiovisual perception of information by students]. Vestnik nauki i obrazovaniya [Bulletin of Science and Education], 2019, vol. 11-2 (65), pp. 90 – 92. (In Russ.)
Author's info: Igor V. Lobashev, TETA LLC, Petrozavodsk, Karelia autonomy, Russia, igon83@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0002-7541-481Х
Co-author's info: Valery D. Lobashev, Candidate of Pedagogic Sciences, Petrozavodsky State University, Petrozavodsk, Karelia autonomy, Russia, ronaf@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2583-1786