10
Tatiana V. Zobnina
Shuya branch of Ivanovo State University
Lyubov P. Kislyakova
Shuya branch of Ivanovo State University
Features of self-attitude in students with internal and external locus of control
Zobnina T.V., Kislyakova L.P. Features of self-attitude in students with internal and external locus of control. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2021, vol. 27, № 1, pp. 65–70 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-1-65-70
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2021-27-1-65-70
УДК: 159.923
Publish date: 2021-02-26
Annotation: In the experimental studies conducted to date, the connection of the locus of human control with various forms of its behaviour and personal properties has been revealed. At the same time, the question of the peculiarities of self-attitude of university students with different levels of subjective control requires further study. This article presents the results of a comparative analysis of the psychological structure of self-attitude among university students with an internal and external locus of control. As a result of empirical research, it was determined that students with an internal locus of control significantly outperform students with an external locus of control in terms of the degree of expression of such parameters of self-attitude as "Self-confidence", "Reflected self-attitude", "Self-acceptance". The greatest differences between students with different levels of subjective control are found in the degree of expression of such a parameter of self-attitude as “Self-confidence”. It is concluded that students with an internal type of control have a more positive self-attitude than students with an external type of control. It is established that students with an internal locus of control have a greater number of positive correlations between the parameters of self-attitude and the corresponding greater integration of the psychological structure of self-attitude in comparison with students with an external locus of control.
Keywords: self-attitude, external and internal locus of control, university students
Literature list: Bazhin E.F., Golynkina E.A., Etkind A.M. Metod issledovaniya urovnya sub"ektivnogo kontrolya [Method for investigating the level of subjective control]. Psihologicheskij zhurnal [Psychological journal], 1984, vol. 5, № 3, pp. 152–163. (In Russ.) Zobnina T.V., Kislyakova L.P. Issledovanie vzaimosvyazi urovnya sub"ektivnogo kontrolya i sily voli u studentov - budushchih pedagogov [Investigation of the relationship between the level of subjective control and willpower in students-future teachers]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Pedagogika. Psihologiya. Sociokinetika [Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Pedagogy series. Psychology. Sotsiogenetiki], 2020, № 1, pp. 92–95. (In Russ.) Karpov A.V. Psihologiya prinyatiya reshenij v professional'noj deyatel'nosti [Psychology of decision-making in professional activity]. Moscow, 1992, 217 p. (In Russ.) Ksenofontova E.G. Issledovanie lokalizacii kontrolya lichnosti [The Study of localization of control of the personality]. Psihologicheskij zhurnal [Psychological journal], 1999, vol. 20, № 2, pp. 103–114. (In Russ.) Lokus kontrolya. Sociologiya: Enciklopediya [Locus of control. Sociology: Encyclopedia], comp. A.A. Gritsanov, V.L. Abushenko, G.M. Evelkin, G.N. Sokolova, O.V. Tereshchenko. Minsk, Book House Publ., 2003, 312 p. (In Russ.) Simanovskij A.E. Funkcional'no-geneticheskij analiz predstavlenij cheloveka o samom sebe [Functional-genetic analysis of human representations about himself]. Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik [Yaroslavl Pedagogical Bulletin], 2012, vol. 2, № 2, pp. 249–253. (In Russ.) Stolin V.V. Issledovanie emocional'no-cennostnogo otnosheniya k sebe s pomoshch'yu metodiki upravlyaemoj proekcii [Study of emotional-value attitude to yourself by using the method of controlled projection]. Psihologicheskij zhurnal [Psychological journal], 1981, vol. 2, № 3, pp. 104–116. (In Russ.)
Author's info: Tatiana V. Zobnina, Doctor of Psychological Sciences, Shuya branch of Ivanovo State University, Shuya, Ivanovo Region, zobnina-tatjana@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0002-4280-7879
Co-author's info: Lyubov P. Kislyakova, Candidate of Technical Sciences, Shuya branch of Ivanovo State University, Shuya, Ivanovo Region, popsfigu@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-9286-0355