8
Galina V. Ozhiganova
Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences
Conscience as a higher moral capacity
Ozhiganova G.V. Conscience as a higher moral capacity. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2020, vol. 26, № 4, pp. 62-66 (In Russ.). DOI https://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-4-62-66
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-4-62-66
УДК: 159.9
Publish date: 2020-10-15
Annotation: The article is devoted to the psychological analysis of the concept “conscience”, which is considered in connection with the psychological model of spiritual capacities [the author’s previous works of 2010, 2016]. Conscience is described as a higher moral capacity related to the moral component/level of this model. The psychological frame of considering conscience within the psychological model of spiritual capacities allows emphasising its spiritual nature; explaining the dual nature of its manifestation – rationality/irrationality; showing its connection with higher meanings and absolute values, as well as spiritual and moral qualities, spiritual altruistic orientation, moral feelings and moral experience; noting its interaction with the higher capacities of all three components/levels of the model of spiritual capacities – moral, mental, transcendent. Conscience is interpreted as a regulator of moral behaviour, as a spiritual mentor, guiding a person on the path from the egocentric “I” to the spiritual “I”. Thanks to conscience, a person rises to the highest level of personality functioning – a spiritual one, at which it manifests itself as a spiritual personality, focused on the principles of absolute morality.
Keywords: conscience, spiritual capacities, higher moral capacities, spiritual and moral qualities, absolute morality, higher values
Funding and acknowledgments: The study was carried out according to state order No. 0159-2019-0008, Institute of Psychology RAS
Literature list: Borisova N.V., Gostev A.A. Istoriko-psikhologicheskiy kontekst ponyatiya «dukhovnaya lichnost'»: vklad tvorcheskogo naslediya I.A. Il'ina [Historical and psychological context of the concept “spiritual personality”: the contribution of the creative heritage of I.A. Ilyin]. Psikhologicheskiye issledovaniya lichnosti: Istoriya, sovremennoye sostoyaniye, perspektivy [Psychological research of personality: history, current state, prospects], ed. M.I. Volovikova, A.L. Zhuravlev, N.E. Kharlamenkovа. Moscow: Publishing house “Institute of Psychology RAS”, 2016, pp. 136–154. (In Russ.) Volovikova M.I., Mustafina L.SH. Predstavleniya o sovesti v rossiyskom mentalitete [Concepts of conscience in the Russian mentality]. Moscow, Publishing house “Institute of Psychology RAS”, 2016, 144 p. (In Russ.) Gostev A.A. O problemakh stanovleniya religiozno-oriyentirovannogo psikhologicheskogo znaniya [On the problems of the formation of religiously-oriented psychological knowledge]. Psikhologiya. Zhurnal vysshey shkoly ekonomiki [Psychology. Journal of the Higher School of Economics], 2007, № 4, pp. 35–45. (In Russ.) Zen'kovskiy V.V. Psikhologiya detstva [Childhood psychology]. Moscow, Publishing center «Academy», 1995, 348 p. (In Russ.) Il'in I.A. Put' k ochevidnosti [The path to evidence]. Moscow, Republic Publ., 1993, 432 p. (In Russ.) Il'in I.A. Sobr. soch. [Collected Works]. Moscow, Russian book Publ., 1996, vol. 6, book 1. (In Russ.) Leont'yev D.A. Viktor Frankl v bor'be za smysl [Viktor Frankl in the Struggle for Meaning]. V. Frankl. Chelovek v poiskakh smysla [Man's search for meaning]. Moscow, Progress Publ., 1990, pp. 5–22, 368 p. (In Russ.) Ozhiganova G.V. Psikhologicheskiye aspekty dukhovnosti: dukhovnyye sposobnosti [Psychological aspects of spirituality: spiritual abilities]. Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological journal], 2010, No. 5, pp. 39–53. (In Russ.) Ozhiganova G.V. Dukhovnyye sposobnosti kak resurs zhiznedeyatel'nosti [Spiritual capacities as a resource for life activity]. Moscow, Publishing house “Institute of Psychology RAS”, 2016, 382 p. (In Russ.) Ozhiganova G.V. Sposobnost' k empatii i dukhovno-nravstvennyye kachestva lichnosti [Capacity for empathy and spiritual and moral qualities of a person]. Sposobnosti i mental'nyye resursy cheloveka v mire global'nykh peremen [Abilities and mental resources of a person in the world of global changes], ed. A.L. Zhuravlev, M.A. Kholodnaya, P.A. Sabadosh. Moscow, Publishing house “Institute of Psychology RAS”, 2020, pp. 956–964, 1905 p. (In Russ.) Popov L.M., Golubeva O.YU, Ustin P.N. Dobro i zlo v eticheskoy psikhologii lichnosti [Good and evil in the ethical psychology of personality]. Moscow, Publishing house “Institute of Psychology RAS”, 2008, 240 p. (In Russ.) Rubinshteyn S.L. Bytiye i soznaniye. Chelovek i mir [Being and consciousness. Man and the world]. St. Petersburg, Piter Publ., 2003. (In Russ.) Sommer D.S. Moral' XXI veka [Morals for XXI Century]. Moscow, Сodex Publ., 2019, 480 p. (In Russ.) Florenskaya T.A. Podrostkam o sovesti [Speaking to adolescents about conscience]. Sem'ya i shkola [Family and school], 1983, № 11, pp. 31–32. (In Russ.) Florenskaya T.A. Dialog v prakticheskoy psikhologii [Dialogue in practical psychology]. Moscow, Institute of Psychology AS of the USSR, 1991. (In Russ.) Frankl V. Doktor i dusha: logoterapiya i ekzistentsial'nyy analiz [Doctor and Soul: Logotherapy and Existential Analysis]. Moscow, Alpina non-fiction Publ., 2020, 338 p. (In Russ.) Frankl V. Chelovek v poiskakh smysla [Man's search for meaning]. Moscow, Progress Publ., 1990, 368 p. (In Russ.) Fromm E. Imet' ili byt' [To have or to be]. Moscow, Progress Publ., 1990, 336 p. (In Russ.) Shadrikov V.D. Dukhovnyye sposobnosti [Spiritual abilities]. Moscow, Publishing house “Institute of Psychology RAS”, 2020, 182 p. (In Russ.)
Author's info: Galina V. Ozhiganova, ORCID https://orcid.org/0000-0001-6339-8640, Candidate of Psychological Sciences, Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia E-mail: symposium2016@rambler.ru