11
Margarita B. Osipova
Kostroma State University
Anna G. Samokhvalova
Kostroma State University
Psychological and acmeological conditions for the development of cognitive resources in older preschool children to overcome communicative difficulties
Osipova M.B., Samokhvalova A.G. Psychological and acmeological conditions for the development of cognitive resources in older preschool children to overcome communicative difficulties. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2020, vol. 26, № 2, pp. 79-85 (In Russ.). DOI 10.34216/2073-1426-2020-26-2-79-85
DOI: 10.34216/2073-1426-2020-26-2-79-85
УДК: 159.922.7
Publish date: 2020-04-16
Annotation: The article actualises the problem of the development of cognitive resources of the personality of a child of a senior preschool age as a factor in constructive overcoming variative communicative difficulties; psychological and acmeological conditions necessary for the development of cognitive resources of preschool children are considered. Using a set of diagnostic methods, the levels of communicative development of preschoolers were identified, communicative difficulties typical of situations of communication with peers and adults were determined. It is concluded that in older preschool age, contentive and reflective communicative difficulties most often arise due to a lack of knowledge, inability to plan, structure, rebuild and analyse their own communicative actions. In addition, often the child alone cannot overcome the difficulties arising in communication due to the limited supply of cognitive resources that allow it to analyse and constructively solve the difficult task of interpersonal interaction. The authors’ programme aimed at implementing the psychological and acmeological conditions for the development of cognitive resources and the communicative competency of preschool children is presented. The effectiveness of the implementation of this programme is confirmed statistically. In conclusion, the authors conclude that it is necessary to purposefully develop the prerequisites for universal learning actions in older preschool children; the organisation of systematic psychological work with parents aimed at teaching them methods and methods for developing children's cognitive abilities and facilitating overcoming communicative difficulties; the development of subjective qualities of preschoolers and subject-subject relations with peers and adults.
Keywords: senior preschooler, communication, communicative difficulties, overcoming, cognitive resources, universal learning actions, subjective qualities, subject-subject relations.
Literature list: Vygotsky L.S. Istoriya razvitiya vysshikh psikhicheskikh funktsii [History of the development of higher mental functions]. Coll. оp.: in 6 vols. Moscow, Pedagogika Publ., 1984, vol. 3, 368 р. (In Russ.) Kravtsov G.G., Kravtsova E.E. Psikhologiya i pedagogika obucheniya doshkol'nikov: uchebnoe posobie [Psychology and pedagogy of teaching preschool children: a textbook]. Moscow, Mozaika-Sintez Publ., 2013, 264 р. (In Russ.) Meshcheryakov B.G., Zinchenko V.P. Bol'shoi psikhologicheskii slovar' [Big psychological dictionary]. Moscow, Praim-Evroznak Publ., 2003, 672 р. (In Russ.) Samokhvalova A.G., Skryabina O.B., Metts M.V., Ivanova N.M. Razvitie mezhkul'turnoi kommunikativnoi kompetentnosti detei i podrostkov [Development of intercultural communicative competence of children and adolescents]. Kostroma, KGU Publ., 2018, 172 р. (In Russ.) Samokhvalova A.G. Kommunikativnye trudnosti rebenka: fenomenologiya, faktory vozniknoveniya, dinamika [Communicative difficulties of the child: phenomenology, factors of occurrence, dynamics.]. Kostroma, KGU im. N.A. Nekrasova Publ., 2014, 358 р. (In Russ.) Semenovich A.V. Vvedenie v neiropsikhologiyu detskogo vozrasta [Introduction to the neuropsychology of childhood]. Moscow, Genezis Publ., 2018, 319 р. (In Russ.) Somkova O. Programma «Uspekh». Obrazovatel'naya oblast' «Kommunikatsiya» [Program ‟Success”. Educational area ‟Communication”]. Doshkol'noe vospitanie [Preschool education], 2011, № 9, рр. 22–33. (In Russ.) Federal'nyi gosudarstvennyi obrazovatel'nyi standart doshkol'nogo obrazovaniya: (utv. prikazom Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 17 oktyabrya 2013 g. № 1155, s izmeneniyami i dopolneniyami ot 21 yanvarya 2019 g. [Federal state educational standard of preschool education (UTV. order of the Ministry of education and science of the Russian Federation of October 17, 2013 N 1155 with changes and additions of January 21, 2019]. (In Russ.). Khazova S.A. Kognitivnye resursy sovladayushchego povedeniya: empiricheskie issledovaniya [Cognitive resources of coping behavior: empirical research]. Kostroma: KGU im. N.A. Nekrasova Publ., 2010, 152 р. (In Russ.).
Author's info: Margarita B. Osipova, postgraduate student, Kostroma State University, Kostroma, Russia E-mail: osipova_mb@mail.ru
Co-author's info: Anna G. Samokhvalova, Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor, Kostroma State University, Kostroma, Russia E-mail: a_samohvalova@ksu.edu.ru