22
Marina G. Yanova
Astаfуеv Krаsnоyаrsk Stаtе Pеdаgоgic Univеrsity
Tat’yana S. Tsarskaya
Surgut State University
Organisational and pedagogic conditions for forming the skills of foreign language professional communication in future physicians
Yanova M.G., Tsarskaya T.S. Organisational and pedagogic conditions for forming the skills of foreign language professional communication in future physicians. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2022, vol. 28, № 2, pp. 165-173. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-2-165-173
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-2-165-173
УДК: 378:61
Publish date: 2022-07-23
Annotation: The paper discusses the role of foreign language professional communication among future physicians. The authors actualise their attention to the development and implementation of organisational and pеdаgogic conditiоns for the fоrmаtion of fоreign lаnguаge profеssionаl cоmmunicаtion skills in future physicians because of the insufficient development of this problem in the field of foreign language education. To solve this problem, it is necessary to search for pedagogic conditions that would contribute to overcoming the linguistic inertia of future physicians in professional communication. The mаin purpоse of the аrticle is to idеntify the organisatiоnаl and pedаgogic conditiоns for the fоrmаtion of fоreign lаnguаge profеssionаl cоmmunicаtion skills in future physicians. The method of theoretical analysis of scientific and methodological sources and works and normative documents is applied. The concepts of “condition”, “formation”, “organisational and pedagogic condition” are specified. The organisational and pedаgоgic cоnditiоns for the fоrmаtion of fоreign languаge prоfessionаl communicаtion skills in futurе physicians аre substаntiated.
Keywords: organisational and pedagogic conditions, formation, foreign language professional communication, future physicians.
Literature list: Antonova N.A. Pedagogicheskiye usloviya formirovaniya inoyazychnoy kommunikativnoy kompetentnosti u studentov meditsinskikh vuzov na osnove modul'noy programmy obucheniya inostrannomu yazyku [Pedagogical conditions for the formation of foreign language communicative competence among students of medical universities on the basis of a modular program for teaching a foreign language]: dis. ... Cand. of Ped. Sciences. Cheboksary, 2014, pp. 233. (In Russ.) Arkhipova G.S. Formirovaniye inoyazychnoy kompetentnosti budushchego spetsialista (meditsinskogo profilya) [Formation of foreign language competence of a future specialist (medical profile)]: dis. ... Cand. of Ped. Sciences. Chita, 2006, pp. 208. (In Russ.) Barkhudarov L.S. YAzyk i perevod: Voprosy obshchey i chastnoy teorii perevoda [Language and translation: Issues of general and particular theory of translation]. Moscow, Publishing house LKI, 2013, pp. 240. (In Russ.) Baryshnikov S.N. Formirovaniye kommunikativnoy kompetentsii v sisteme obucheniya inoyazychnoy rechevoy deyatel'nosti studentov meditsinskikh vuzov [Formation of communicative competence in the system of teaching foreign language speech activity of students of medical universities]: dis. ... Cand. of Ped. Sciences. Saratov, 2005, pp. 245. (In Russ.) Gosudarstvennyye trebovaniya k minimumu srednego urovnya podgotovki vypusknika po spetsial'nosti 040200 - Pediatriya / 040100 – Lechebnoye delo [State requirements for the minimum content and level of training of a graduate in the specialty 040200 - Pediatrics/ 040100]. URL: http://fgosvo.ru/archivepo/156/155/3/200 (access date: 07.01.2022). (In Russ.) Gryaznova M.A. Sovershenstvovaniye inoyazychnoy professional'noy kommunikativnoy kompetentsii meditsinskikh rabotnikov v kontekste nepreryvnogo obrazovaniya: na materiale angliyskogo yazyka [Improving the foreign language professional communicative competence of medical workers in the context of continuing education: on the material of the English language]: dis. ... Cand. of Ped. Sciences. St. Petersburg, 2012, pp. 286. (In Russ.) Efremova E.F. Pedagogicheskiye usloviya povysheniya effektivnosti inoyazychnoy podgotovki studentov meditsinskogo vuza [Pedagogical conditions for increasing the effectiveness of foreign language training of students of a medical university]: dis. ... Cand. of Ped. Sciences. Volgograd, 2009, pp. 189. (In Russ.) Erchak N.T. Inostrannyye yazyki: psikhologiya usvoyeniya [Foreign languages: psychology of assimilation]: textbook. allowance. Minsk, New knowledge Publ.; M., INFRAM Publ., 2016, pp. 336. (In Russ.) Zherebilo T.V. Slovar' lingvisticheskikh terminov [Dictionary of Linguistic terms], ed. by T.V. Zherebilo. Nazran', Piligrim Publ., 2010. (In Russ.) Zimnyaya I.A. Lingvopsikhologiya rechevoy deyatel'nosti [Linguistic psychology of speech activity]. Moscow, Psychological and Social Institute Publ., Voronezh, MODEK Publ., 2001, pp. 432. (In Russ.) Federal'nyye gosudarstvennyye obrazovatel'nyye standarty vysshego obrazovaniya [Federal State educational standards of higher education]. URL: http://fgosvo.ru/archivepo/156/155/3/200 (access date: 07.01.2022). (In Russ.) Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar' [Philosophical Encyclopedic dictionary]. Moscow, 1989, pp. 815. (In Russ.) Leontiev D.A. Sovmestnaya deyatel'nost', obshcheniye, vzaimodeystviye [Joint activity, communication, interaction], 1989, No. 11, pp. 39–47. (In Russ.) Lomov B.F. Problema obshcheniya v psikhologii [The problem of communication in psychology]. Moscow, Nauka Publ., 1981, pp. 280. (In Russ.) Novikov A.M. Metodologiya: sistemy slovar' osnovnykh ponyatiy [Methodology: a system dictionary of basic concepts], by A.M. Novikov, D.A. Novikov. Moscow, Librokom Publ., 2015, pp. 208. (In Russ.) Novikova O.M. Formirovaniye pragmaticheskoy kompetentsii budushchego vracha pri izuchenii inostrannogo yazyka v meditsinskom vuze [Formation of the pragmatic competence of the future doctor in the study of a foreign language in a medical university]: dis. ... Cand. of Ped. Sciences. Orel, 2014, pp. 154. (In Russ.) Ostrovsky E.V., Chernyshova L.I. Psikhologiya i pedagogika [Psychology and Pedagogy]: textbook. Moscow, INFRA-M Publ., 2016, pp. 197. (In Russ.) Ozhegov S.I. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka: 80000 slov i frazeologicheskikh vyrazheniy [Explanatory Dictionary of the Russian language: 80,000 words and phraseological expressions]; RAN; Rossiyskiy fond kul'tury [Russian Cultural Foundation]. Moscow, AZ Publ., 1996, pp. 928. (In Russ.) Passov Ye.I. Kommunikativnyy metod obucheniya inoyazychnomu govoreniyu [Communicative method of teaching foreign language speaking]. Moscow, Prosveshcheniye Publ., 1991, pp. 223. (In Russ.) Pavelko N.N., Pavlov S.O. Psikhologiya i pedagogika [Psychology and pedagogy]: textbook. Moscow, KNORUS Publ., 2016, pp. 496. (In Russ.) Petrova O.M. Formirovaniye gotovnosti studentov k professional'no oriyentirovannomu inoyazychnomu obshcheniyu v obrazovatel'noy srede vuza [Formation of students' readiness for professionally oriented foreign language communication in the educational environment of the university]: dis. ... Cand. of Ped. Sciences. Krasnoyarsk, 2017, pp. 174. (In Russ.) Pichuyeva A.V. Monitoring ozhidayemykh rezul'tatov obucheniya inostrannomu yazyku studentov neyazykovykh napravleniy [Monitoring of the expected results of teaching a foreign language to students of non-linguistic directions]. Sovremennaya nauka: aktual'nyye problemy teorii i praktiki. Seriya: Gumanitarnyye nauki [Modern science: actual problems of theory and practice. Series: Humanities], 2019, № 9-2, pp. 89-93. (In Russ.) Professional'nyy standart «Vrach-lechebnik», «Vrach-pediatr uchastkovyy» [Professional standard «General Medicine»]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/02.009.pdf (access date: 28.01.2022). (In Russ.) Sitnikova A.YU. Formirovaniye programmy obucheniya studentov studentov sredstv inoyazychnykh interaktivnykh tekhnologiy (na primere kluba debatov «Spiker») [Formation of social activity of university students by means of foreign-language interactive technologies (on the example of the debate club “speakerˮ)]. Sever Rossii: srategii i perspektivy razvitiya: materialy II Vseros. nauch.-prakt. konf.; Surgut, 27 maya 2016 goda [North of Russia: Strategies and development prospects: materials of the II All-Russian Scientific and Practical Conference, Surgut, May 27, 2016]. Surgut, Surgut State University, 2016, pp. 153–157. (In Russ.) Spirkin A.G. Osnovy filosofii: ucheb. posobiye dlya vuzov [Fundamentals of Philosophy]. Moscow, Politizdat Publ., 1988, pp. 592. (In Russ.) Sumenko L.G. Anglo-russkiy slovar' po informatsionnym tekhnologiyam [English-Russian dictionary of information technologies]. Moscow, GP TSNIIS Publ., 2003. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/77151 (access date: 01.02.2021). (In Russ.) Tvorogova N.D. Psikhologiya: Uchebnoye posobiye [Psychology: Textbook]. Moscow, Publishing House «Medical Information Agency», 2011, pp. 576. (In Russ.) Tsarskaya T.S., Sergiyenko, N.A., Kushnyr' L.A., Shukurova I.V. Vyyavleniye motivov studentov neyazykovykh proyektov podgotovki k izucheniyu inostrannogo yazyka v vuze [Identification of motives of students of non-linguistic directions of preparation for the study of a foreign language at a university]. Severnyy region: nauka, obrazovaniye, kul'tura [Northern region: science, education, culture], 2018, № 3 (39), pp. 17-22. (In Russ.) Tsarskaya T.S., Kushnyr' L.A., Stavruk M.A. Pedagogicheskiye usloviya formirovaniya bilingval'noy kommunikativnoy kompetentsii studentov meditsinskogo napravleniya podgotovki [Pedagogical conditions for the formation of bilingual communicative competence of medical students]. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya [The world of science, culture, education], 2020, № 1 (80), pp. 144-147. DOI: 10.24411 / 1991-5497-2020-00059. (In Russ.) Tsarskaya T.S. Kommunikativnyye zadachi kak usloviye sozdaniya «kvazi» situatsii professional'no-oriyentirovannogo obshcheniya na inostrannom yazyke [Communicative tasks as a condition for creating a «quasi» situation of professionally oriented communication in a foreign language]. Nauka i innovatsii XXI veka: sb. st. po materialam V Vseros. konf. molodykh uchenykh; g. Surgut, 30 noyabrya 2018 g. [Science and Innovations of the XXI century: A collection of articles based on the materials of the V All-Russian Conference of Young Scientists; Surgut, November 30, 2018]. Surgut, Surgut State University, 2018, pp. 132-140. (In Russ.) Yanova M.G. Lichnostno-deyatel'nostnyy aspekt organizatsionno-pedagogicheskoy kul'tury budushchego uchitelya (na primere starshikh kursov) [Personality-activity aspect of the formation of organizational and pedagogical culture of the future teacher (on the example of senior courses)]. Pedagogicheskiy zhurnal [Pedagogical Journal], 2012, № 1, pp. 79-91. (In Russ.) Yanova M.G. Lichnostno-deyatel'nostnyy aspekt organizatsionno-pedagogicheskoy kul'tury budushchego uchitelya (na primere mladshikh kursov) [Personality-activity aspect of the formation of organizational and pedagogical culture of the future teacher (on the example of junior courses)]. Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.P. Astaf'yeva [Bulletin of the Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev], 2011, vol. 1, pp. 231-237. (In Russ.) Yanova M.G. Formirovaniye organizatsionno-pedagogicheskoy kul'tury budushchego uchitelya. Osnovnyye strategicheskiye oriyentiry [Formation of the organizational and pedagogical culture of the future teacher. Basic strategic guidelines]: monograph. St. Petersburg, Book House Publ., 2012, pp. 214. (In Russ.) Yurchuk GV Formirovaniye professional'no oriyentirovannoy yazykovoy kompetentsii studentov meditsinskogo vuza [Formation of professionally oriented language competence of students of a medical university]: dis. ... Cand. of Ped. Sciences. Krasnoyarsk, 2014, pp. 203. (In Russ.)
Author's info: Marina G. Yanova, Dotor of Pedagogic Sciences, Astаfуеv Krаsnоyаrsk Stаtе Pеdаgоgic Univеrsity, Krаsnоyаrsk, Russiа, ymg_boss@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-4262-7015
Co-author's info: Tat’yana S. Tsarskaya, Surgut State University, Surgut, Russia, zts40@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-7659-8481