3
Anna V. Vorontsova
Kostroma State University
Stepan K. Bessarab
Chizhov Kostroma Power Engineering College
Formation of the information culture of the individual in project and research activities
Vorontsova A.V., Bessarab S.K. Formation of the information culture of the individual in project and research activities. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2022, vol. 28, № 2, pp. 18-29. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-2-18-29
DOI: https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-2-18-29
УДК: 377.5:004
Publish date: 2022-07-23
Annotation: The article is devoted to the problem of finding an effective methodology for the formation of the value bases of the college students’ information culture of education in the design and research activities. The article presents a theoretical analysis of the experience of forming the value foundations of the information culture of the individual. The authors identify the stages of the process of formation of the value bases of the information culture of students in the organization of secondary vocational education. The article presents a description of experimental work, in the core of which there is design methodology’s and research activities’ modernisation with an emphasis on the formation of the value foundations of the information culture of the individual. The paper describes the author's diagnostic tools for assessing the dynamics of the formation of the value bases of the information culture of the individual according to the practice-activity criterion. The analysis of the results indicates the positive dynamics of the formation of the information culture value foundations. It is concluded that the presented results of the empirical study, as well as the secondary mathematical and statistical processing of the results by the chi-square method, confirm the effectiveness of the described work on the formation of the value foundations of the information culture of students of secondary vocational education.
Keywords: project activity, research activity, value bases, information culture, secondary vocational education, information culture value bases formation
Literature list: Altynkovich E.E. Dinamika kul'turnykh tsennostei lichnosti v informatsionnom obshchestve: avtoref. dis. ... kand. filos. nauk [Dynamics of cultural values of the individual in the information society: abstract of the dissertation of the Candidate of Philosophical sciences]. Moscow, 2016, 26 p. (In Russ.) Arsen'ev K.S. Formirovanie u studentov vuza kriticheskogo otnosheniia k informatsii pri pomoshchi sotsial'nogo mediaproekta na baze viki-tekhnologii [Formation of a critical attitude to information among university students with the help of a social media project based on wiki technologies]. Vestnik Mariiskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Mari State University]. 2011. № 7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-u- kriticheskogo-otnosheniya-k-informatsii-pri-pomoschi-sotsialnogo-mediaproekta-na-baze-viki-tehnologiy (access date: 15.12.2021). (In Russ.) Akhmetov L.G. Informatsionnaia sreda proektnoi deiatel'nosti uchitelia tekhnologii [Information environment of the technology teacher's project activity]. Obrazovanie i nauka [Education and science]. 2009. № 8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-sreda-proektnoy-deyatelnosti-uchitelya-tehnologii (access date: 15.12.2021). (In Russ.) Bessarab S.K. Opyt issledovaniia formirovaniia tsennostnykh osnov informatsionnoi kul'tury lichnosti [Research experience in the formation of the value foundations of the information culture of the individual]. Psikhologiia i pedagogika sotsial'nogo vospitaniia [Psychology and pedagogy of social education]: materialy III Vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem, posviash. 85-letiiu so dnia rozhd. A.N. Lutoshkina; Kostroma, 3–5 marta 2020 g.; ed. by A.G. Kirpichnik, A.G. Samokhvalovа. Kostroma, Kostromskoi gosudarstvennyi universitet, 2020, pp. 259-263. (In Russ.) Bessarab S.K. Formirovanie tsennostnykh osnov informatsionnoi kul'tury obuchaiushchikhsia organizatsii srednego professional'nogo obrazovaniia [Formation of the value foundations of the information culture of students of the organization of secondary vocational education]. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Cherepovets State University], 2021, № 5 (104), pp. 155–166. (In Russ.) Borovikova T.V, Frolova O.A. Pedagogicheskaia sistema formirovaniia informatsionnoi kul'tury starsheklassnika [Pedagogical system of formation of information culture of a high school student]. Vestnik TGU [Bulletin of TSU], 2009, №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-sistema-formirovaniya-informatsionnoy-kultury-starsheklassnika (access date: 15.12.2021). (In Russ.) Vorob'ev G.G. Tvoia informatsionnaia kul'tura [Your information culture]. Moscow, Molodaia gvardiia Publ., 1988, 303 p. (In Russ.) Vokhrysheva M.G. Formirovanie nauki ob informatsionnoi kul'ture [Formation of the science of information culture]. Problemy informatsionnoi kul'tury: sb. statei [Problems of information culture: collection of articles], ed. by Iu.S. Zubov, V.A. Fokeev. Moscow; Magnitogorsk, Magnitogorskoi gos. konservatorii im. M.I. Glinki Publ., 1997, vol. 6: Metodologiia i organizatsiia informatsionno-kul'turologicheskikh issledovanii [Methodology and organization of information and cultural studies], 191 p. (In Russ.) Gendina N.I. Formirovanie informatsionnoi kul'tury lichnosti: ot teorii - k modeli informatsionnogo obrazovaniia [Formation of the information culture of the individual: from theory to the model of information education]. Otkrytoe obrazovanie [Open education], 2007, № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-informatsionnoy-kultury-lichnosti-ot-teorii-k-modeli-informatsionnogo-obrazovaniya (access date: 15.12.2021). (In Russ.) Gerasimova O.Iu. Integral'naia tekhnologiia formirovaniia informatsionnoi kul'tury studentov: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk [Integral technology of formation of students' information culture: abstract of the dissertation of the Candidate of pedagogical Sciences]. Ul'ianovsk, 2009, 24 p. (In Russ.) Glukhova L.U. Formirovanie osnov informatsionnoi kul'tury u uchashchikhsia 5-7 klassov v protsesse obucheniia informatike: dis. ... kand. ped. nauk [Formation of the basics of information culture among students of grades 5-7 in the process of teaching computer science: dis. ... cand. of ped. sciences]. Ul'ianovsk, 1999, 332 p. (In Russ.) Gnatyshina E.V. Primenenie proektnoi tekhnologii pri razvitii informatsionnoi kul'tury pedagoga professional'nogo obucheniia [Application of project technology in the development of information culture of a teacher of vocational training]. Vestnik IuUrGGPU [Bulletin of Susu], 2009, № 10-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-proektnoy-tehnologii-pri-razvitii-informatsionnoy-kultury-pedagoga-professionalnogo-obucheniya (access date: 15.12.2021). (In Russ.) Grechikhin A.A. Informatsionnaia kul'tura: opyt tipologicheskogo opredeleniia [Information culture: the experience of typological definition]. Problemy informatsionnoi kul'tury [Problems of information culture]: sb. st., ed. by Iu.S. Zubova, I.M. Andreevoi. Moscow, 1994. (In Russ.) Zadonskaia I.A. Informatsionnaia kul'tura lichnosti kak osnova formirovaniia informatsionnogo obshchestva. Sotsial'no-ekonomicheskie iavleniia i protsessy [Information culture of the individual as the basis for the formation of an information society], 2015, № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-kultura-lichnosti-kak-osnova-formirovaniya-informatsionnogo-obschestva (access date: 15.12.2021). (In Russ.) Zubov Iu.S. Informatizatsiia i informatsionnaia kul'tura [Informatization and information culture]. Problemy informatsionnoi kul'tury [Problems of information culture]: sb. st. Moscow, 1994, pp. 5-11. (In Russ.) Il'ina I.V., Akmambetov S.A., Akmambetova M.E. Proektnaia deiatel'nost' kak uslovie formirovaniia prakticheskogo intellekta [Project activity as a condition for the formation of practical intelligence]. Uchenye zapiski. Elektronnyi nauchnyi zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta [Scientific notes: electron. scientific journal of the Kursk State University], 2019, № 2 (50). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proektnaya-deyatelnost-kak-uslovie-formirovaniya-prakticheskogo-intellekta (access date: 15.12.2021). (In Russ.) Ishkhanova M.G. Formirovanie informatsionnoi kul'tury starsheklassnikov v kontekste trebovanii sovremennogo obshchestva [Formation of information culture of high school students in the context of the requirements of modern society]. Nauka o cheloveke: gumanitarnye issledovaniia [Human Science: Humanitarian Studies], 2015, № 3 (21). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-informatsionnoy-kultury-starsheklassnikov-v-kontekste-trebovaniy-sovremennogo-obschestva (access date: 15.12.2021). (In Russ.) Karmaev A.A., Kim S.V. Tsifrovizatsiia proektnoi deiatel''nosti shkol''nikov: problemy i perspektivy [Digitalization of schoolchildren's project activities: problems and prospects]. Innovatsionnye proekty i programmy v obrazovanii [Innovative projects and programs in education], 2020, № 6 (72). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-shkolnikov-problemy-i-perspektivy (access date: 15.12.2021). (In Russ.) Kirilova G.I. Issledovatel'skaia kompetentnost' spetsialista informatsionnogo obshchestva [Research competence of an information society specialist]. OTO [OTO], 2008, № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovatelskaya-kompetentnost-spetsialista-informatsionnogo-obschestva (access date: 21.11.2021). (In Russ.) Krupoderova K., Popenko N.V., Popenko S.D. Formirovanie informatsionnoi kul'tury obuchaiushchikhsia sredstvami setevoi proektnoi deiatel'nosti [Formation of students' information culture by means of network project activity]. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniia [Problems of modern pedagogical education], 2018, № 58-4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-informatsionnoy-kultury-obuchayuschihsya-sredstvami-setevoy-proektnoy-deyatelnosti (access date: 15.12.2021). (In Russ.) Lavrinenko N.A. Pedagogicheskie usloviia formirovaniia informatsionnoi kul'tury studentov: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk [Pedagogical conditions for the formation of students' information culture: abstract of the dissertation of the Candidate of Pedagogical Sciences], Krasnodar. gos. un-t kul'tury i iskusstv. Krasnodar, 2004, 23 p. (In Russ.) Medvedeva E.A. Osnovy informatsionnoi kul'tury [Fundamentals of information culture]. Sotsis [Socis], 1994, № 11, p. 59. (In Russ.) Nemov R.S. Psikhologiia: uchebnik dlia stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenii [Psychology: Study. for students. higher. ped. studies. institutions]: in 3 vols. Moscow, Gumanit. izd. tsentr VLADOS Publ., 2001. Vol. 3: Psikhodiagnostika. Vvedenie v nauchnoe psikhologicheskoe issledovanie s elementami matematicheskoi statistiki [Psychodiagnostics. Introduction to scientific psychological research with elements of mathematical statistics], 640 p. (In Russ.) Ovchinnikova I.G. Didakticheskie usloviia formirovaniia informatsionnoi kul'tury shkol'nikov: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk [Didactic conditions for the formation of information culture of schoolchildren: abstract of the dissertation of the Candidate of pedagogical sciences], Magnitogorskii ped. in-t. Magnitogorsk, 1996, 24 p. (In Russ.) Plotnikova D.I. Proektnaia deiatel'nost' kak sredstvo formirovaniia informatsionnoi kul'tury starsheklassnikov na urokakh informatiki [Project activity as a means of forming the information culture of high school students in computer science lessons]. Vozmozhnosti obrazovatel'noi oblasti “Matematika i informatikaˮ dlia realizatsii kompetentnostnogo podkhoda v shkole i vuze: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii: in 2 vols. [The possibilities of the educational field "Mathematics and Computer Science" for the implementation of the competence approach in school and university: materials of the International Scientific and Practical Conference: in 2 vols.]; Solikamsk, 18–19 oktiabria 2013 g., Solikamskii gos. ped. institut; comp. by T.V. Rikhter. Solikamsk, Solikamskii gosudarstvennyi pedagogicheskii institut, 2013, pp. 175-178. (In Russ.) Samokhvalova V.V. Formirovanie informatsionnoi kul'tury sotsial'nogo rabotnika i sotsial'nogo pedagoga: dis. ... kand. ped. nauk [Formation of information culture of a social worker and a social teacher: dis. ... cand. of ped. sciences]. Moscow, 2000, 200 p. (In Russ.) Safonova V.G. Organizatsiia proektnoi deiatel'nosti po formirovaniiu informatsionnoi kul'tury studentov: Na materialakh deiatel'nosti tekhniko-ekonomicheskogo kolledzha g. Novokuznetska: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk [Organization of project activities for the formation of students' information culture: Based on the materials of the Technical and Economic College of Novokuznetsk: abstract of the dissertation of the Candidate of Pedagogical Sciences], Tom. gos. ped. un-t. Tomsk, 2005, 19 p. (In Russ.) Semilutskaia L.V. Organizatsiia proektno-issledovatel'skoi deiatel'nosti. [Organization of design and research activities] Sovremennye informatsionnye tekhnologii i IT-obrazovanie [Modern information technologies and IT education], 2015, № 11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-proektno-issledovatelskoy-deyatelnosti (access date: 23.11.2021). (In Russ.) Smagina E.A. Problemy formirovaniia informatsionnoi kul'tury studentov [Problems of formation of students' information culture]. Balashikha, ISEPiM Publ., 2010, 121 p. (In Russ.) Sokolova O.I. Informatsionnaia kul'tura prepodavatelia kak neobkhodimyi komponent sovremennogo obrazovaniia [Information culture of a teacher as a necessary component of modern education]. Pedagogicheskaia nauka i obrazovanie v Rossii i za rubezhom: regional'nye, global'nye i informatsionnye aspekty: elektronnyi zhurnal [Pedagogical science and education in Russia and abroad: Regional, global and informational aspects: electron. journal], 2003, vol. 1, p. 46 (In Russ.) Sukhanov A.P. Informatsiia i progress [Information and progress]. Novosibirsk, 1988, 192 p. (In Russ.) Frolova O.A. Formirovanie tsennostnykh osnov informatsionnoi kul'tury starsheklassnika: dis. ... kand. ped. nauk [Formation of the value foundations of the information culture of a high school student: dis. ... cand. of ped. sciences]. Smolensk, 2008, 16 p. (In Russ.) Khangel'dieva I.G. O poniatii “informatsionnaia kul'turaˮ [About the concept of “information cultureˮ]. Informatsionnaia kul'tura lichnosti: proshloe, nastoiashchee, budushchee: mezhdunar. nauch. konf. [Information culture of personality: past, present, future: international scientific conference]. Krasnodar, Novorossiisk, 23-25 sent. 1993 g.: tez. dokl. Krasnodar, 1993. (In Russ.) Iuzhaninova E.R. Tsennostnoe samoopredelenie studenta universiteta v aksiosfere interneta: avtoref. dis. ... dokt. ped. nauk [Value self-determination of a university student in the axiosphere of the Internet: abstract of the thesis ... doct. of ped. sciences]. Orenburg, 2015, 44 p. (In Russ.)
Author's info: Anna V. Vorontsova, Candidate of Pedagogic Sciences, Kostroma State University, annavorontsova@ksu.edu.ru, Kostroma, Russia, http://orcid.org/0000-0002-9706-1082
Co-author's info: Stepan K. Bessarab, Chizhov Kostroma Power Engineering College, Kostroma, Russia, stepan16@bk.ru, https://orcid.org/0000-0002-7461-9805